måndag, februari 23, 2009

Oron måste tas på allvar

Idag så hade undertecknad och Johan Westerholm en debattartikel publicerad i NT. Artikeln handlar om den motion som jag och Johan skrivit med fem andra bloggare till vår partikongress 2009. Länk till artikeln hittar ni här och nedan finner ni den i sin helhet.

Oron för intrång i privata sfären måste tas på allvar.

I höst samlas Socialdemokrater från hela landet för att genomföra sin partikongress i Älvsjö i Stockholm. På partikongressen hanteras motioner och det tas beslut om politiska inriktningar och här kommer partiet att besluta om lejonparten av den politik som vi går till val på 2010.
Inför partikongressen har vi tillsammans med fem andra socialdemokratiska bloggare från olika håll i landet skrivit en motion. Motionen handlar om att Socialdemokraterna som parti ska sätta ner foten och inte godkänna eller arbeta fram nya lagar som innebär intrång i medborgarnas privata sfär utan att först ha säkerställt en öppenhet i arbetet och en kontroll över att lagarna inte strider mot individens rätt till skydd och integritet i enlighet med regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Vi är mitt inne i en stor förändring av hur medborgare i Sverige och på andra håll övervakas. En stor del av människors kommunikation sker i dag digitalt, och att via FRA filtrera all mail är i princip samma sak som att vi förut skulle ha sprättat och läst igenom alla brev som skickades fram och tillbaks mellan människor. En övervakning som vi främst förknippat med de gamla kommunistländernas behov av att övervaka och upptäcka illojala medborgare håller nu på att genomföras på bred front i Sverige.Vid sidan av FRA finns också debatten om Ipred och fildelning. Frågan om fildelning är mycket större än vem som har rätt att sprida låtar, filmer eller texter och vem som ska få betalt. Det handlar även om vilka metoder ett civiliserat samhälle ska få använda för att kontrollera att medborgarna följer stiftade lagar. Ska till exempel företag få lov att fungera som brottsutredare eller ska det vara en sak för polisen och åklagarnas att sköta?Debatten om fildelning, övervakning och lagstiftande är intensiv och har så varit under ganska lång tid.

Begrepp som FRA och Ipred har spridit sig utanför riksdagskorridorerna och följs intensivt av media, bloggare, ungdomar och föräldrar. Att intresset är så stort handlar inte bara om att människor vill kunna hämta musik gratis på internet. För många handlar det främst om att reagera och säga ifrån när vi steg för steg håller på att sälja ut allas integritet. Vi som skrivit motionen om ”ett moratorium mot integritetskränkande lagstiftning” menar att det finns risk att lagstiftarna inte ser när den beslutar om lagar som strider mot såväl grundlag som Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Ett exempel är att direktiv som Ipred hanteras som en näringsfråga medan dess största negativa följder egentligen är en fråga för justitie- eller konstitutionsutskottet. Både lagar och direktiv måste belysas i ett horisontellt perspektiv.

Vi har nu levererat vår motion till Socialdemokraterna i Norrtälje kommun för yttrande och vi kan så här långt glädjas åt Roland Larssons (S) utlåtande som varit det första nålsögat när det gäller våra tankar och funderingar. Roland Larsson föreslår nämligen att hela arbetarekommunen skall ställa sig bakom vår motion och att den som helhet överlämnas till partikongressen som arbetarekommunens egen. Vi Socialdemokrater måste fokusera på att öka förtroendet för att politiken både kan och vill påverkas av det kommunikationssamhälle vi befinner oss i. Därför måste vi som parti ta människors oro för utvecklingen inom integritetsområdet på allvar.

Kristian Krassman (S)
Johan Westerholm (S)

Gammelmedia på FRA ikväll:
SvD, DN, Aftonbladet

Gammelmedia på Ipred:
SvD, DN, Aftonbladet

Inga kommentarer: