torsdag, februari 12, 2009

Motionen är skriven och tärningen är kastad

Att verkligheten och lagstiftningen inte lirar har jag skrivit om tidigare när det gäller FRA och IPRED här på bloggen. Utvecklingen går mot ett allt mer kontrollerat samhälle där integritetens framtid är allt mer osäker, och det är det många beslutsfattare som bidragit till detta. Att försöka skaffa sig en helhetsbild över det nu rådande läget är mer eller mindre hopplöst, inte minst för våra folkvalda lagstiftare i riksdagen."Det är svårt att få en samlad bild av lagstiftningen på området och omfattningen av de intrång i grundlagsskyddet som en enskild sammantaget kan drabbas av genom olika tvångsåtgärder". Så lyder omdömet från Lagrådet om regeringens proposition 2007/08:163, Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott m.m som antogs av riksdagen 081022.

Nu så har jag och ett antal andra Socialdemokrater som bloggar och följt denna fråga valt att lyfta frågan till en ny nivå. Nu är detta ämnet för en motion till Socialdemokraternas kongress i slutet av oktober 2009. Klyftorna i vårt land har ökar under en längre tid i vårt land Falukorv, men det har gått med en rasande fart under denna borgerliga regering. klyftan mellan opinion och folkvalda blev såväl större som tydligare än kanske någonsin den där kvällen mellan den 17-18:e juni 2008 i FRA-debattens stormöga i Riksdagen. Den efterföljande debatten kom att präglas av motstridiga budskap, bristande information, skiftande kompetens och en havererad dialog mellan riksdagens folkvalda och framför allt ungdomsförbunden och olika utomparlamentariska grupper.

Detta är saxat direkt ur motionen:

Vi vill att socialdemokratiska partiet sätter ner foten och verkar för ett moratorium, ett stopp för vidare ratificeringar eller godkännande av lagar som innebär intrång i oskyldigas privata sfär intill dess att samhället utvecklat eller återupprättat den process som erfordras för att säkerställa

Transparens i den demokratiska processen

Respekt för de parlamentariska institutionerna

Medborgardialog och förankring samt legitimering av lagar genom folkbildning

Når det politiska ledarskapet detta kan vi fortsätta bygga ett stabilt samhälle och återremittera de omstridda lagrummen till riksdagens bord. Det handlar om att göra om och göra rätt. Misslyckas vi kan ingen lagstiftning i världen skapa långsiktig stabilitet och Hjalmar Brantings ord om att ”demokrati är den upplysta majoritetens beslut” kan komma att eka tomma vilket skulle vara ett nederlag för (s) och den svenska modellen av demokrati.

Idag så skriver samtliga undertecknare till motionen varför vi vill se ett moratorium mot mer integritetskränkande politik. Hela motionen hittar ni här och länkar till respektive bloggar finner ni nedan.

Ann- Catrin Brockman, S-bloggare gör det tillsammans
Erik Laakso, Sossar mot storebror
Johan Westerholm, Ett första steg att göra om och göra rätt
Thomas Hartman, Dags för ett integritetsmoratorium
Ulllis Sandberg, Integritetskränkande politik - gör om gör rätt
Anders Widén, Det handlar om vilket samhälle vi vill leva i

Andra nymedia på detta:
Myndighetskontroll, M-karameller, Kulturbloggen, Sundin, Klamberg, Falk

Krassman, In Your Face

3 kommentarer:

cnab sa...

Tack Kristian! Jag är djupt imponerad av er gemensamma Integritetsmotion mot FRA, Ipred m.m. Hoppas den blir väl mottagen i partiapparaten och vinner 100-procentigt gehör i kongressen. Än finns det tydligen hopp om att (S) inte glömt sina rötter!

Anonym sa...

”demokrati är den upplysta majoritetens beslut”. Mhh. Så länge den upplysta majoriteten stavas S. Med lite hårddragning av det hela hamnar man i den typ av skeenden som vi sett under hela 1900-talet i länder som Kina, Sovjet, Cuba osv.

Det finns ju ett inbyggt hyckel i att S propagerar för "transparens i demokratin" och "respekt för institutioner" osv. "Moratorium" låter fint förresten men som alla upprop av denna typ är det mest tomma ord och diverse flum från vänsterkanten.

Fredrik Lejnell sa...

vackra ord.
Hoppas detta kan bli verklighet.
Vem vet du kanske skulle övertala dina folkvalda att bjuda in PP och låta dessa förklara situationen.
Och förhoppningsvis så lyssnar Mona och som du säger sätter ner foten och river upp IPRED och FRA med omedelbar verkan. ^^
Pirater är inte farliga, olagliga eller giriga. Vi är en kulturhungrande generation med snabba fingrar och alldeles för lite bandbredd.

Hoppas din valborg.

Mvh
Fredrik Lejnell
Piratpartiet Österåker