onsdag, november 24, 2010

Felaktig symptombekämpning

I dag så levererar en av mina favoriter från TCO, Roger Mörtvik, och hans kollega Jonas Olofsson en intressant ingång till att lyfta utbildningsnivån i vårt avlånga land. Roger och Jonas tar upp en sida av ungdomsarbetslösheten som visar på det stora antal av elever som inte går färdigt gymnasiet och deras svaga kopplingen till arbetsmarknaden. TCO presenterar nu ett nytt utbildningspolitiskt mål, är 2020 ska 95 procent av en årskull ha uppnått målen för en gymnasieutbildning vid 25 års ålder.


TCO föreslår en särskild utbildningsgaranti som ger unga rätten att fullfölja en gymnasieexamen innan man fyllt 25 år vilket jag tycker andas nytt och fräscht. De som inte fullföljer en gymnasieutbildning är kraftigt överrepresenterade bland långtidsarbetslösa och se som är förtidspensionerade. Siffror visar att i gruppen 20 till 24-åringar som har socialbidrag som huvudsaklig inkomst har 70 procent inte uppnått målen i gymnasieskolan, för mig är problembeskrivningen uppenbar.

Till denna rättighet vill TCO koppla en skyldighet att fullborda utbildningen. Om detta inte sker, vill TCO att rätten till full ersättning från de sociala trygghetssystemen skall minska, och det är här den fräscha och nya doften försvinner i ett trollslag. Här anser jag att duon från TCO gör ett grovt feltänk, ett feltänk som liknar det felaktiga symptombekämpningen som den borgerliga sjukförsäkringen innebär. Människor blir inte friskare för att de blir fattigare, lika lite som arbetslösa får arbete om man sänker deras ersättning.

Att tro att ett kontrakt på en frivillig utbildning som inte fullgörs skall bestraffas med sänkt stöd från samhället tror jag inte är rätt incitament för att få fler elever att fullfölja en gymnasieexamen. Man bör istället hitta positiva drivkrafter för att få fler elever att söka och slutföra sin gymnasiegång. Lika väl som man talar om piska i form av sänkta ersättningar så borde man kunna tala om reducerade studieskulder och skatteavdrag på framtida inkomst. Sänkta ersättningar som TCO skriver om kommer aldrig att betala utbildningar som inte realiseras i examen, det kommer dock förvärra ett redan uppkommet utanförskap.

Grunden för elevers möjligheter till examen läggs i grundskolan, och i samband med den nya gymnasiereformen så blir detta ännu tydligare. Vi kan läsa TCO:s rapport och tro att vi ger alla elever samma möjligheter att klara gymnasiet och att alla elever genomgår samma likvärdiga bedömning, en tro som tyvärr inte stämmer med den rådande verkligheten. Duon skriver att uppluckrat anställningsskydd och låga relativa löner inte är lösningen för att unga skall bli attraktiva på dagens och morgondagens arbetsmarknad, vilket dom har helt rätt i. Men att tro att hotet om sänkt social trygghet skulle leda till motsatsen delar jag inte.

Gammelmedia på detta:
DN /

Nymedia på detta:
Begrundat och plitat / Radar / Veronica Palm / Johan Sjölander / Synnerligen kunnigast /

Krassman / In Your Face

1 kommentar:

Anna sa...

Bra skrivet! Jag hajjade verkligen till när jag hörde detta! Det var nog det dummaste jag någonsin hört!
Jag tror mer på att morot är bättre än piska och på människors egen vilja och förmåga att välja att studera eller ej. Visst vore det bra om fler studerade vidare men personligen tycker jag att man ska fokusera på att ALLA går ur grundskolan med betyg! Iaf först och främst....för utan det finns ju inte ens möjligheten till vidare studier.