onsdag, november 03, 2010

SvD granskar bonusar?!

I april i 2009 infördes nya riktlinjer för rörliga ersättningar inom statliga bolag. Dessa omfattar även ledningarna för dotterbolagen till de helstatliga bolagen. I regeringens riktlinjer sägs ordagrant att "Dessa företag ska vidare tillämpa riktlinjerna i sina dotterbolag. SvD har granskat Vattenfalls syn på detta och konstaterar att bonusar delas ut till vd:ar i samtliga dotterbolag.

Riktlinjerna är uppenbart något man kan skita i om man tolkar Vattenfalls agerande. Den bonuskulturen som exciterar skyddas med näbbar och klor av de som själva åtnjuter dessa förmåner. Ett talande exempel är kärnkraftverksbolaget Ringhals AB där vd har fått bonus varje år. Trots att bolaget fått stark kritik för bristande säkerhet åren 2008 och 2009 lyfte bolaget vd en bonus under 2009 på 132 000 kronor.

Inte helt oväntat så meddelar man att det inte finns några planer på att sluta med systemet. Jag är inte förvånad och den gamla sanningen ”mycket vill ha mer, satan vill ha fler och helvetet blir aldrig fullt” alltjämt råder. Det är dessutom de fackliga representanterna som får svara på flest frågor om bonuskulturen inom Vattenfall, i de tre av fallen som lyfts upp i SvD:s granskning.
Att det är de anställdas representanter som utsetts av SvD att svara på frågorna väcker hos mig ett antal frågetecken.

Vill SvD ge en bild av att det är de fackliga organisationerna som bär ansvaret över det rådande läget, att det fackets representanter som skall se till att styrelserna följer rådande riktlinjer och nu driva frågan? Mer klädsamt hade varit om SvD valt att intervjua bolagens ordföringar och berörda VD:ar för att se hur de ser på frågan om att man fullkomligen skiter i gällande riktlinjer och även ta upp de fackliga representanternas uppdrag i dessa bolagsstyrelser.

Ännu viktigare är det ju att ställa frågorna till ansvarigt statsråd, finansmarknadsminister Peter Norman, istället för enskilda tjänstemän på Finansdepartementet. Om nu SvD verkligen har ambitionen att peka på de som bär ansvaret så tycker jag man gör ett jävligt dåligt jobb, men jag är inte så förvånad. Inte törs väl SvD börja ställa frågor till Maud Olofsson om Vattenfall och tidigare belsut eller vilka ambitioner statsminister Reinfeldt själv haft på ämnet bonusar.

Gammelmedia på detta:

SvD / DN / Aftonbladet / SvD2 / SvD3 / SvD4 / DN2 /

Nymedia på detta:

Alliansfritt Sverige /Krassman / In Your Face