måndag, november 08, 2010

Politisk och organisatorisk förnyelse

Vi Socialdemokrater har gjort ett katastrofval och den förändring som partiet nu måste genomgå gäller inte bara politiken, det gäller även organisationen. Flertalet skribenter, både utifrån och inifrån partiet, har givit sin syn på den rådande kulturen och för mig så står det klart att politiken och organisationen behöver renodlas. Min egen erfarenhet vittnar om en organisation där flera personer sitter på för många stolar och jag ser stolar som behöver fyllas med andra personer med andra visioner.

Det är många av oss som är förtroendevalda, samtidigt som vi som sitter i den egna grundorganisationen. De som bär ansvaret för att jobba med politiken i ett längre perspektiv, att se hur politiken utformas längre fram än till nästa val är ofta de personer som sitter i uppdrag i nämnder och styrelser där den dagsaktuella politiken skall hanteras, och här ser jag ett problem. Agendan för dagen, som just nu styrs av våra politiska motståndare blir det rådande utgångsläget och vi har svårt att fokusera på det långsiktiga politiska arbetet.

Skall vi Socialdemokrater kunna vara i opposition, oavsett om vi sitter i majoritet eller inte, så måste vi kunna lyfta blicken och se längre än en mandatperiod bort. Vi behöver tydliggöra skillnaden mellan uppdraget som arbetarkommunen har och det uppdrag vi har som förtroendevalda. Visst så ser det olika ut i alla våra arbetarkommuner runt om i Sverige men denna problematik att samtidigt underhålla det dagsaktuella och planera två mandatperioder framåt finns på många platser.

Skall vi i framtiden vara ett tydligt alternativ på valdagen så behövs det balans mellan dessa två. Vi måste samtidigt som vi tar ansvar över nuläget kunna presentera en attraktiv framtid där framtidens problem och frågeställningar adresseras. Visst är det full möjligt att de som arbetet med dagspolitiken kan forma politiken för framtiden men jag tycker det är tydligt att detta haltar. Det långsiktiga och visionära politiska arbetet får stryka på foten till förmån för det dagsfärska vilket gör att man hamnar i otakt. När nu Socialdemokraterna efterlyser politisk och organisatorisk förnyelse så hoppas jag att man tar fasta på denna problematik, vill vi bli ett reellt alternativ på valdagen så är detta ett måste.

Krassman / In Your Face

2 kommentarer:

PeO sa...

Tydligt är att förnyelsen skall komma från fotfolket upp genom organisationen. Dom som tydligt ser hur hela strukturen stelnat och fastnat - som ett resultat av decenniers maktinnehav. Detta har gjort S självgoda, lite arroganta och hemmablinda så att säga. Något som jag personligen tycker väldigt tydligt lyst igenom under denna valrörelse. En avsaknad av visioner och ideer bortanför de gamla vanliga dängorna. Ingen synbar förståelse för att det svenska samhället i grunden förändrats den senaste 15-20 åren.

Skall bli verkligt intressant att följa den eventuella förvandlingen.

Krassman sa...

@PeO
Du har helt klart en poäng, frågan är bara om detta som nu sker kapar i toppen eller även vågar gå med problematiken på djupet. Det är liksom inte bara toppen som behöver vässas.

Det finns mången starke man i Svinarp som behöver inse att Göran Persson lämnat skutan och det måste fram en ny Socialdemokrati, i både färg och form. Hoppas att de kommande månaderna kan få dig att stryka ditt "eventuella" innan ordet förvandling.