fredag, februari 04, 2011

Det kom ett mail...

I detta mail så läste jag följade rader: "Nu har jag fått en valsedel i min hand där jag finner ditt namn. Jag vill naturligtvis rösta på mina kamrater ifrån Norrtälje men jag skulle vilja veta vad du står i den stora frågan om vilken partiordförande vi skall ha. Min inställning är att det är för lite av idiologi i den politiska debatten. Jag har också lyssnat så mycket som möjligt på de kandidater och vad de står för och jag kan kostatera att det funnits ett antal partiledarkandidater."

En dag efter att jag efterfrågat synpunkter och frågor på min syn på partiets val av ny partiordförande så kom första frågan. Vi som är nominerade som ombud till partikongressen har möjligheten att få denna fråga att handla om de rätta sakerna, att handla om det ledarskap som Socialdemokratin skall ha i framtiden. De som är ombud skall komma väl förberedda och det kan bara ske om vi som kandidater aktivt tar del av våra medelmmars funderingar.

Kriterierna som valberedningen kommit fram till är presenterade och nu börjar pusslet att läggas. Tyvärr så tangerar Karin Petterssons på Aftonbladet bilden av processen som blivit den allmänna: "Processen när det gäller att utse nästa socialdemokratiska partiledare har utvecklats till ett slutet och obegripligt spel. Det är stötande, eftersom det förnekar socialdemokratiska väljare och kanske särskilt dessa unga väljare. Politiska ledare som utstrålar glädje, vilja och hopp, snarare än oro".

Här kan alla vi som nominerats om som ombud göra skillnad. Ta ansvar över er kandidatur och ta debatten, för det är när vi tar samtalet med våra medlemmar och hör deras funderingar och frågor vi kommer att vara förberedda att vara "The last man standing" på extrakongressen. Det är genom att aktivt lyssna vi kan agera som valberedningens öron och ha möjlighet att göra rätt val på kongressen i slutet av mars. Det kommer att vara ett namn som precenteras, så låt oss se till att det blir rätt namn.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet /

Nymedia på detta:
Peter Högberg / Johan Westerholm /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: