torsdag, februari 10, 2011

Spännande kongresser att vänta

Aftonbladet fortsätter skriva om det partiledarval som är det mest avgörande för Sveriges framtid. Nej, det är inte spekulationerna kring Maud Olofssons kommande avgång i Centerpartiet eller det interna gnissel som pågår inom Kristdemokraterna. Detta handlar om valet av ny partiledare inom Socialdemokraterna. I dag lyfter man återigen den process som valberedningen och Socialdemokraterna har som arbetsmodell för detta val, en modell inspirerad från forna dagar då demokrati och öppenhet inte var praxis.

Modellen med att ärva ordförandeskapet finns rotad djupt i partiet, på många nivåer. Det finns en kultur där den sittande ledaren väljer sin efterträdare, och att detta accepteras. Orsaken till detta är en riktig klassiker, för det är så man alltid gjort. Denna kultur när det gäller tillsättandet av partiordförande fick ett tvärt och tragiskt slut. Göran Perssons tilltänkta efterträdare togs ifrån oss alldeles för tidigt.

Sedan denna tragedi så har ordförandevalet inom Socialdeokraterna inte vart sig likt och partiet har lappat och lagat efter läget. Ett förfarande som lämnar en del mer att önska just när det kommer till öppenhet och demokrati. I dag så lyfter Aftonbladet åter Stig Malms kritik mot denna arbetsmodell och han får medhåll. Så här säger en av partiets starkaste lysande stjärnor, Johanna Graf. – Det här partiet har inte tillåtit moderna ledare att komma fram. Därför har jag föreslagit att man ska vakanssätta partiledarposten och sätta dit en kriskommission. Först måste man ha klart för sig vilken vision, vilket samhälle man vill bygga.

Johan Westerholm fär även han uttrycka sin kritik på området. – Vi är väldigt kritiska mot både slutenheten och senfärdigheten. Det är bara sju veckor kvar till partikongressen och vi har fortfarande inga namn. Slutenheten har gjort att namndiskussionen blir forcerad, säger han. Han får dock inte medhåll från partisekreterare Baylan.

Baylan hänvisar till att frågan tidigare tagit upp på partiets kongressen utan att någon nyordning införst. Vi som ser problemen med denna ordning och som har ambitionerna att göra något åt denna på kommande kongresser kommer att agera, det är säkert. Vi kan inte längre ha en ordning där partidistrikt och anställda inom partiet har argumenten som väger tyngst i vågskålen när valen av partiets högsta ledning skall verkställas.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet / Politikerkollen / Expressen / SvD /

Nymedia på detta:
Johan Westerholm / Sandro Wennberg / Tokmoderaten / Johanna Graf / Peter Högberg / Rasmus Lenefors / Thomas Böhlmark / Peter Andersson / Annika Högberg / HBT-Sossen / Johanna Graf2 / Martin Moberg / Jämlikhetsanden / Utsikt från ett tak /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: