söndag, februari 20, 2011

Linder är full av oro för (S) framtid

I dag så har SvD ledarskribent, PJ Anders Linder, en tydlig deklaration i sin ledare. Jag läser rätt så mycket tidningar men jag tycker aldrig jag sett en sådan uttalad oro och ängslan över Socialdemokraternas framtid. Enligt Linder är det riktigt illa ute med den svenska Socialdemokratin och dess utmaningar inför framtiden. Det verkar nästan vara så stora att frågan om att ens anta utmaningen för att bygga en politik för framtidens Sverige är utsiktslösa, enligt Linder.

Jag gläds verkligen över hans oro och all den ångest han känner inför mitt partis framtid, men det är liksom något som inte verkar stå rätt till i Linders ledare. Hans utgångspunkt är kriskommissionens slutrapport och han är tydlig när han höjer sitt varningens finger till läsaren med hjärtat till vänster. "Om S går till val på dess budskap har bara en grupp utöver de borgerliga kampanjstrategerna skäl att glädjas. Det är statsvetarna, som får ett lysande tillfälle att peka ut den grundläggande idékonflikten mellan politisering och pluralism", skriver Linder.

Linder blandar friskt mellan jämförelser i politikens historia och kriskommissionens rapport, men om det är genom detta han förstärker den oro han uppenbart känner för Socialdemokraternas nästa steg tvivlar jag dock på. Linder spekulerar i att rapporten går samma väg som så många andra grupparbeten och snart samlar damm i arkivet. Men han kan nog inte understryka sin oro med att 50 av Rörelsens ledande namn har varit engagerade i att ta fram den, och att det alltså skall mycket till för kommande partiledning för att begrava den, för min sammanfattning är att Linder anser att den måste begravas.

Frågan blir ju då varför P J Anders Linder tycker detta. Är det för hans genuina oro och politiska engagemang för Socialdemokratin? Är det för hans brinnande intresse att vilja se en Socialdemokrati som genomgår en renässans och verkligen lyfts fram som ett alternativ till det Sverige som den borgerliga alliansens presenterar. Vill Linder begrava rapporten för att skillnaderna inom den svenska politiken inte skulle förtydligas om Socialdemokraterna använde denna rapport som ledstjärna i sitt framtida arbete. Det kanske är så, men jag tro inte det.

Jag är nämligen fast övertygad om att P J Anders Linder vill att Socialdemokraterna skall misslyckas. Jag tror inte att Linder vill se ökade kontraster inom den Svenska politiken och jag tror inte Linder vill att Socialdemokraterna skall genomgå en politisk renässans. Jag tror nämligen att Linder vill begrava Socialdemokraterna och det samhälle som mitt parti vill bygga, det har han nämligen alltid velat tidigare. Men jag ser din oro Linder, och jag vet varför du känner den. Du vet nämligen precis som jag att kriskommissionen är något på spåret här, och det gillar du inte.

Gammelmedia på detta:
SvD / Aftonbladet /

Nymedia på detta:
Fältmarsalken / Peter Andersson / Kommunisternasblogg / Miniblogg / Kent Persson / Victor Pressfeldt / Ett hjärta rött / Peter Högberg / Martin Moberg / Lasses blogg /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: