tisdag, februari 01, 2011

Ny artikel kring Rialavargarna

I dag så har undertecknad en nya artikel i NT gällande vargarna i Sveriges minsta vargrevir, Rialareviret. Tyvärr så har inte tidningen publicerat den på nätet men ni hittar den i sin helhet här nedan. Jag har i dag debatterat frågan kring Rialavargarnas framtid i när radion och länk till den hittar ni här.

-------------------------------------------------------------------------

I NT den 20/1 skriver sex jaktledare för jaktlag i södra kommunen att deras fritidssysselsättning snart är borta. Orsaken, enligt skribenterna, är att det finns varg i området. De är oroliga för att viltstammen vi kommer ha är en med rådjur, hare, räv och en föryngring av älgstammen eller endast varg och lodjur.

Jag förstår jägarnas oro när de har konkurrens av vargen när det gäller deras fritidssysselsättning, eller vi kanske skall kalla det livsstil. För jakt innehåller så mycket mer än själva jakten, annars så skulle nog aldrig ha över 260 000 jägare som löste jaktkort i Sverige under 2010.

Ser vi till Rialareviret finns det en studie gjord av SLU, Skandulv och Grimsö forskningsstation. Det är en predationsstudie på varg och inventering av älg och rådjur i området. Studien avslutades i april månad 2010. En älg och 39 rådjur dödades av vargarna i reviret under studieperioden på 42 dagar.

Studien visar tydligt att vargarna i Riala skiljer sig från vargar i andra revir genom att de huvudsakligen livnära sig på rådjur. Slutsatsen är att vargarna tar ca 220-230 rådjur och ca 5-6 älgar under vinterhalvåret. Tätheten av älg i detta revir är jämförbar med andra revir, medan tätheten av rådjur är betydligt högre en genomsnittet ca 2,5-20 gånger högre.

Studien visar att vargarnas totala predation på älgstammen är marginell medan inverkan på rådjursstammen är betydande, med ett uttag om ca 40-45% årligen. Det innebär att stammen inom reviret kommer minska. Dock kan man förvänta sig att under mer normala vintrar, med mindre snö så kommer vargarna ta en lägre andel rådjur och högre andel älg.

Visst så konkurrerar vargen med jägarna, men att deklarera att dessa jaktlag skulle stå utan vilt att jaga på grund av vargen ser jag ändå som något förhastat. Nedgången i den totala rådjursstammen i landet är tydlig, stammen har genomgått en dramatisk utveckling och rasat i antal de senaste 15 åren. Men trots det är populationen inom reviret alltså 2,5-20 gånger tätare än genomsnittet.

Att som jägare ha ambitionen att vårda viltet för att få en livskraftig population som dessa jaktlag förkunnar är bra. Självklart så borde denna ingång även ligga till grund för att samma jägare kan tänka sig att se över avskjutningen av rådjur i området, för att även rådjuren skall säkras en livskraftig population, som man gjort för älgen i Roslagen.

Jag tror det är fullt möjligt att hitta en balans mellan avskjutningen, tillväxten av vilt och det uttag vargen gör. Men då krävs det att vi gemensamt ser på fakta och studier, håller debatten konstruktiv, lyssnar och tar vara på varandras intressen och inte låser fast oss i debatten. Vi har ett gemensamt ansvar för att få en viltstam som balanseras mot den fauna av rovdjur vi har i landet, vilket även gäller Riala.

Kristian Krassman (S)

2 kommentarer:

Kommenteraren sa...

Kristian,

Det är en bra och balanserad artikel med ett tydligt fokus på att man ska kunna finna en väg där alla intressen kan tillgodoses.

Det är egentligen självklart att det ska vara så och det är en inriktning som de allra flesta rimligtvis kan ställa upp på.

Konflikter blir det mellan extrema avarter, där ingen kompromissvilja finns, det är olyckligt om man inte klarar av att gå demokratins väg utan nödvändigt måste gå utomparlamentariska vägar utan vilja att mötas på vägen.

Önskar Dig lycka till i Din gärning!

Kommenteraren

Krassman sa...

@Kommenteraren:
Tack, nog för att situationen förändrats sedan valparna nu fötts i reviret men det är tveklös så att vi måste debattera frågan sakligt.

Rovdjurspolitiken skall regionaliseras och blir det ytterligheterna som får styra debatten kommer vi bara se förlorare och den statliga överheten kommer återinföras.

Tack, och tack för alla dina nyanserade inlägg du gjort. De vill jag se fler av.