måndag, mars 14, 2011

Bra (C)hans för pudel

Dagens ledare i Aftonbladet, signerad av Anders Lindberg är en sann fullträff när det gäller att adressera problematiken kring den strålande energikällan, mer känd som kärnkraften. Sverige är inte Japan och världens säkraste kärnkraftverk som är de japanska står inte heller i Sverige. Sveriges reaktorer har år efter år lappats och lagats för att klara några år till, medan man i Japan har brottas med sina problem gällande energikällan i spåren av Hiroshima och Nagasaki.


Oavsett skillnaderna och de eventuella likheter som Sverige och japan har när det kommer till kärnkraften så kan jag se att övertron till energikällan är den största gemensamma nämnaren. Gång efter annan har IAEA:s kontroller av den svenska kärnkraften tagit upp den bristande säkerhetskulturen vid ett antal av våra reaktorer. Kärnkraften är kanske så säker som många, först och främst borgerliga språkrör, hävdar. Jag är inte direkt rädd för kärnkraften i sig, jag är rädd för dessa språkrör och experterna som hävdar uppfinningens förträfflighet, jag är helt enkelt mer rädd för människan än kärnkraften.

I spåren av denna tragedi som nu drabbar Japan så börjar nu debatten ta fart återigen i landet Falukorv. För sanningen är den utbyggnad av kärnkraften som den borgerliga allinsen drivit igenom har ett mindre stöd i riksdagen än den mycket omdiskuterade vargjakten. Detta har skickat en tydlig signal till våra energijättar som idag driver våra reaktorer. De tänker inte påbörja några nya reaktorbyggen så länge stödet i riksdagen är så lågt som det är nu. Det blir helt enkelt att lappa och laga de reaktorer som har bland den sämsta driften i världen, ett tag till.

Jag har tidigare sett att frågan kring kärnkraftens vara eller icke i Sverige skulle vara avhängt på ytterligare en vinter, likt de två senaste. Priserna har höjts och den borgerliga regeringen uppvisar inget annat än handlingsförlamning. Lägg till jämförelsen som TCO-tidningen gjort, som visar att för många villaägare så har två tredjedelar av jobbskatteavdraget hamnat i el-industrins fickor. Lägg även till det faktum att staten, via olika skatter och avgifter för produktion såväl som konsumtion kamma in 40 miljarder kronor per år. Ingen dålig kompensation för jobbskatteavdragen det inte.

Nu har alla vi som betalar våra elräkningar och lägger en extra tanke på det som kallas för en hållbarutveckling fått ett till argument att lägga i vågskålen när det kommer till Sveriges hållning till kärnkraften, det argumentet heter Fukushima. Den borgerliga alliansen har gått all in på kärnkraft och satsar penuts på omställningar till mer hållbar energi. Detta har möjliggjorts av Centerpartiet tårdrypande svängning i frågan som Maud Olofsson levererade.

Centerpartiet var det första parti i världen som i ett nationellt parlament tog ställning mot kärnkraften. Kommer nu samma parti vara det första som ångrar sitt ställningstagande för denna strålande energikälla och verkligen agera för att bli ”alliansens gröna röst” eller skall det även fortsättningsvis vara retorik. Centerpartiet visar en tynande tillvaro i opinionen och det känns faktiskt som att denna fråga kan bli pudeln som räddar Maud Olofsson, om hon nu skulle våga.

Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face

3 kommentarer:

Anonym sa...

Ni har fått ert värsta argument dunkat i huvudet. Ingen dog även om det var något som liknade en härdsmälta.

Nivån på din fysiska kunskaper om vad som hänt och vad som händer är på nivån motsvarande lekskolan.

Roger Asplund sa...

höga halter av radioaktivitet har släppts ut runt reaktorn som exploderade i morse, byggnaden raserades avsevärt vid explosionen, men med tanke på befolkningen och dom 30 milj boende i Tokyo presenteras inte hela sanningen...hur illa det nu är ställt

Anonym sa...

Till anonym,
Väldigt vad dina fysiska kunskaper sprudlar i ditt inlägg.
Det är ju trevligt att du har information om vad som hänt när resten av omvärlden verkar ha fått motsägelsefull info eller väldigt knapphändig info.

I närheten av enhet 4, redovisades 100-400 mSv/h och då pratar vi om milli-sievert inte mikro.
De mängderna är ett omedelbart hot mot människors hälsa.
Och är det någon som vet om det är en härdsmälta på gång eller inte....?
Risken är stor så mycket är väl experterna överens om.
Gydvan