onsdag, mars 02, 2011

Slut på Sverige-rean?

En majoritet i näringsutskottet sätter stopp för Sverige-rean som den borgerliga allinsen infört. De bolag som nu en majoritet i utskottet vill plocka bort från den listan av bolag till utförsäljning är bolåneinstitutet SBAB, Posten Norden och Telia Sonera. I förslaget ingår också att Riksdagen ska besluta om att skydda Vattenfall från en eventuell framtida utförsäljning genom en skrivning om att bolaget ska förbli helstatligt ägt.


Den borgerliga alliansens skakar av vrede eftersom man allt jämt driver en politik där staten inte kan eller skall bediva bolag. Det ser alltså ut som att den borgerliga regeringens kortsiktiga politik, med målet att sälja ut gemansam egendom för att betala av på statsskulden kommer bli deras största nederlag så här långt. Den avkastning som statens ägande innebär för statskassan är sedan länge bevisat vara en bättre affär för Sverige än att prioritera statsskulden.

Jag kan konstatera att Stellan Skarsgårds ingång till sitt tal han höll på den rödgröna dagen i Kungsträdgården är lika aktuell som den var då. Att staten inte skall äga något är samma extrema idé att staten skall äga allt. Staten är och har varit en utmärkt ägare åt de bolag som alliansen nu sålt och frågan som han ställer är lika obesvarad av ansvarigt statsråd, som den var då. Peter Norman har talat om lförhandlingar, med i första hand Miljöpartiet, var aktuella inför Riksdagens beslut den 16 mars. Men någa möten har inte hållits och det går inte misstolka Maria Wetterstrands besked i frågan. - Vi har inte varit intresserade av att förhandla och inte heller haft några sådana möten.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet /

Nymedia på detta:
Homo Politicus / Den ohälsosamme ekonomisten / (S)ebastians tankar / Badlands Hyena / Thomas Böhlmark / Lasses blogg /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: