onsdag, mars 23, 2011

Mellan hopp och förtvivlan

Läget vid kärnkraftverket Fukushima 1 pendlar mellan hopp och förtvivlan. Flera små framsteg har gjorts med arbetet för att få tillstånd en helt fungerande kylning av de drabbade reaktorerna, i nästa stund måste arbetet avbrytas för ny rökutveckling och kraftigt höjda strålingshalter. Att situationen kommer att lösa sig är jag helt övertygad om, men hur den lösningen kommer att se ut känner jag dock större oro över.

I Tokyo så har nu myndigheterna gått ut med att man skall sluta att ge spädbarn kranvatten, eftersom det har för hög strålningsnivå för att få användas i mjölkersättning. De utsläppen som nu gjorts har gjort att spår av radioaktiva ämnen även hittats i andra centralt belägna regioner. Japans historia gällande radioaktivitet och dess spridning känner vi alla till och dessa signaler som myndigheterna nu skickat ut måste se som att katastrofen nu går in i en ny fas, en mycket farlig fas.

Här hemma så verkar debatten kring kärnkraften inte riktigt tagit fart utan här ser det ut som att utvecklingen i Fukushima bidrar till att vara ett fungerande kylsystem. Trots att de politiska partierna trevar kring ämnet så verkar opinionen klart har förändrats sedan tsunamin drabbade Japan och Fukushima. Hur den kommer att påverkas får vi se men att atomåldern är på väg i en ny tid är uppenbart, om det är dåtid eller framtid får vi se.

Gammelmedia på detta:
DN
/ DN2 / SvD / Aftonbladet / Expressen /

Nymedia på detta:
Tänkvärt! eller inte? / Jinge / MONICA NOW / FOLKVET / Lotta Olsson / Annarkia / Röda Berget /


Krassman / In Your Face

1 kommentar:

Unknown sa...

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.375065/sa-kan-tyskland-avveckla-karnkraften-till-2020

I Tyskland kan man gå steget längre än förbättrade kylanläggningar. Hur mycket kolkraft de använder sig av är en annan fråga. Men jag tycker att det inger visst hopp om att det finns alternativ till att inteckna framtida generationers hälsa för humdratusentals år framöver.