tisdag, maj 25, 2010

Jämställdheten kan vänta, enligt borgerligheten

Den Rödgröna oppositionen har presenterat ett bokslut över den gångna mandatperiodens borgerliga jämställdhetsarbete. Inte helt oväntat så kan vi dra slutsatsen att det jämställda samhället gott kan vänta, enligt de borgerliga partierna. Gapet mellan mäns och kvinnors genomsnittsinkomster har ökat med 1.066 kronor i månaden från 2006 till 2009.

Trots vackra ord när det gäller jämställdheten från såväl Moderater och Folkpartister så kan vi se att den beslutade politiken vill något helt annat. Den ökade inkomstklyftan är en direkt konsekvens av regeringens åtstramningar i arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringarna, samt på hur man utformat den borgerliga universallösningen på alla samhällets alla problem, nämligen jobbskatteavdraget.

Rapporten lyfter fram följande punkter:

• Jobbskatteavdraget har ökat inkomstklyftan mellan kvinnor och män. Regeringens samlade skattepolitik har gynnat gruppen män som fått mer än kvinnorna.

• Neddragningar inom kommunala omsorgstjänster drabbar i betydligt högre grad kvinnor än män, som anhöriga, anställda och vårdtagare. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning 4 mars var det 27 000 färre kvinnor anställda i den kommunala sektorn 2009 jämfört med 2008.

• Nedmonteringen av de gemensamma trygghetssystemen som a-kassa och socialförsäkring drabbar i högre grad kvinnor än män.

• Vårdnadsbidraget ökar skillnaderna i ansvar och kontakt med barnen mellan män och kvinnor. I Stockholms togs mer än 90 procent av vårdnadsbidraget ut av kvinnor.

• Jämställdhetsbonusen har blivit ett fiasko. Försäkringskassan har visat att den inte har någon effekt på fördelningen av föräldradagarna mellan kvinnor och män.

• Avdraget för hushållsnära tjänster har inte på något sätt motverkat problemen med den ojämlika fördelningen av hemarbetet mellan kvinnor och män, utan cementerar snarare den rådande ordningen.

• Arbetsgivare med färre än 25 anställda slipper göra jämställdhetsplaner. Större företag behöver bara göra det var tredje år sedan regeringens förslag om ny diskrimineringslag trädde i kraft.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD /

Nymedia på detta:
Rödgrön.se / Röda Berget / Emil Broberg /


Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: