onsdag, maj 26, 2010

Skatter ska präglas av logik och rättvisa

Vi från de rödgröna tycker att det skall vara skillnad på skatten om man bor i slott eller koja. De beorgerliga partierna gick 2006 till val slopad fastighetsskatt och vi känner alla till resultatet, fastighetsskatten är fortfarande kvar. Man genomförde en reform av skatten som betydde att dyra fastigheter vid havet fick sänkt skatt medan mindre fastigheter i inlandet fick en "fastighetsavgift". Dessutom så införde man en retroaktiv skatt på de som sålt sitt boende med vinst och fått uppskov på reavinstskatten.

Sverige tjänar på rättvisa och därför så har den rödgröna oppositionen lagt ett förslag som betyder att skatt på fastigheten skall betalas rättvist. Den som bor i slott skall betala mer i skatt än den som bor i koja. Vi vill höja fastighetsskatten med en (1) procent för de som har ett boende som är värderat till 6 miljoner kronor (taxeringsvärde på 4,5 miljoner). Vi vill även att begränsningsregeln för småhus utvidgas till att omfatta alla och att räntan på uppskovet från reavinstbeskattningen tas bort, upp till 200 000 kronor.

En undersökning på vad denna nya fastighetsskatt skulle betyda gjord av Riksdagens utredningstjänst visar att den samlade effekten av förslaget av fastighetsskatten för småhusägare innebär att mer än dubbelt så många i Stockholms län får sänkt skatt jämfört med antalet som får höjd skatt. Effekten av reformen betyder att skattehöjninga och sänkningar tar ut varandra och att systemet blir mer rättvsit än dagens borgerliga fördelning. Det skall nämligen vara skillnad på skatten på slott och koja.

Gammelmedia på detta:
DN / SvD / Aftonbladet / Aftonbladet2 / SvD2 /DN2

Nymedia på detta:
Peter Andersson / Ulrika Falk / Röda Berget / Svensson / S-buzz / Kent Persson / Johan Westerholm / Thomas Böhlmark / Emil Broberg / Viktor Tullgren / Anna-Stinas linje / Kulturbloggen / Ankersjö /

Krassman / In Your Face

4 kommentarer:

Anonym sa...

Ok. Man säg som det är, denna skatt drabbar många fler än de som bor i "slott" vad det nu är.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/medelklass-far-ny-rodgron-husskatt_4770359.svd

Krassman sa...

@Anonym
Har du en fastighet som är värd mer än sex miljoner så förväntar jag mig faktiskt att du har råd att betala lite till i skatt. Dessutom skall vi inte glöma att begränsningregeln utvidgas.

Ulf Persson sa...

Hej!
Det finns ett problem att beskatta något som inte realiserade pengar, baserat på ett mer eller mindre fiktivt värde.
Fastighetsskatten bör vara oberoende av läge och eventuellt salupris, utan snarare vara lika över landet för en likvärdig bostad.
Det som vore mer korrekt vore att istället ha en reavinstbeskattning som faller ut vid försäljning av objektet.
Rent opedagogiskt faller man alltid på diskussioner kring begränsningsregler etc.
Alltså: fastighetsskatt ja - men lika över landet för likvärdigt boende samt ta ut eventuell vinst/prisstegring via skatt på reavinst.

Krassman sa...

@Ulf Persson
De punktskatter som finns är ju alla föremål av beskattning av något som inte realiserar i pengar.

I det bästa av värdar skulle väl skatten kunna vara den samma men eftersom läge och standard avgör pris och därmed taxeringsvärde så är det ett problem, men jag förstår din tanke.

Har även jag haft samma tankar på detta vid att reavinstbeskattning skall falla ut vid försäljning men risken är att det hämmar omsättningen på bostadsmarknanden och att hela vinster skulle kunan försvinna i skatt, vilket inte kan vara rätt.