söndag, maj 23, 2010

Resonemnag från förr hör inte framtiden till

Har just läst Jan Björklunds artikel från dagens DN och kan konstatera att eventuellt liberala tendenser som denna Folkpartistiska partiledare skall stå får, i alla fall inte gäller de unga. Björklund rasar idag mot det som kallas för Göteborgsmodellen, att elever skall kunna utvärdera sin lärare med ett synsätt från en förfluten tid som knappast hör framtiden till.

Björklund rasar mot ordningen att eleverna offentligt ska utvärdera sina lärare och att dessa betyg ska kunna ligga till grund för en lärares löneutveckling. Björklund menar nämligen att HELA maktbalansen i klassrummet rubbas om elever som inte ens är myndiga får inflytande över lärarnas löner. Som garant för att hans resonemang är korrekt hänvisar Björklund till att det inte finns något exempel i arbetslivet där medarbetarna sätter chefens lön.

Björklunds angrepp på detta utökade elevinflytande är inget annat än varmluft kryddad med övertolkningar och sedvanliga brösttoner från Björklund. Arbetsgivaren sätter alltid lönen och vilka faktorer som avgör ingångslön och används vid lönejusteringar avgörs av arbetsgivaren. Björklund får det att låta som att eleverna nu avgör hur mycket lärarna skall få i lön, månad efter månad.

Ett resonemang som faller på eget grepp, men det visar på ett bra sätt vilken syn på skolan och eleverna som Sveriges utbildningsminister besitter. Lönesystem där flera faktorer som kundnöjdhet, flexibilitet och servicekänsla används är inget ovanligt. Även faktorer som samarbetsförmåga och kunskapsöverföring är faktorer som aldrig kan avgöras enbart av den enskilde chefens uppfattning.

Björklund försöker likställa elevernas betyg på lärarna genom att koppla lärarnas betyg på eleverna till systemet, eftersom det skulle var argumentet för betygsättningen av lärarna. Ingenstans beskriver Björklund hur stort inflytande elevernas bedömningar har för lönesättningen, dock vet vi alla vilken betydelse betygsättningen har för eleverna. Att hävda att de står i direkt jämförelse visar bara på Björklunds inpiskade motstånd mot ökat elevinflytande och hur dåligt insatt han är i ämnet.

Att likt Björklund hävda att detta skulle motverka lärarnas status är faktiskt inte något jag förstår. Jag trodde att det viktigaste var att höja lärarnas status utifrån elevernas synsätt var det viktigaste. När lärare och elever kan mötas i en mer jämställd relation där det råder en öppenhet och där de resultat man presterar i klassrummet kopplas till det betyg man får som både elev och lärare lägger i mina ögon grunden för en ömsesidig respekt och med detta höjd status.

Björklund verkar få detta att låta som att inte arbetsmarknadens parter godkänt betygsättningen av lärare som görs enligt Göteborgs-modellen, vilket naturligtvis är en ytterligare brist i Björklunds resonemang. Motstånd till förändring av bedömningskriterier för lönesättning kan finns, precis som att motstånd till förändring även finns hos Björklund själv. För övrig kan jag se att Centerpartiet är med på noterna i denna fråga. Läs gärna vad Rädda barnen skriver om lärarbetyg, ett lästips till Björklund om något.

Gammelmedia på detta:
DN / Aftonbladet / Aftonbladet2 / DN2 /

Nymedia på detta:
Synnerligen kunnigast / Moderat val 2010 / Alltid rött alltid rätt / Tejpad / Edvin Ala(M) / Kommunchef
/

Krassman / In Your Face

3 kommentarer:

Sivan sa...

" När lärare och elever kan mötas i en mer jämställd relation där det råder en öppenhet och där de resultat man presterar i klassrummet kopplas till det betyg man får som både elev och lärare lägger i mina ögon grunden för en ömsesidig respekt och med detta höjd status."
Definiera: Jämställd relation!
Definiera: Råder en öppenhet!
Definiera: Ömsesidig respekt!
Sedan en fråga. Har en lärare större erfarenhet och kunskap att utvärdera färdigheter än en 16 åring.
Svara med ja eller nej
Tack

Krassman sa...

@Sivan
Hej Sivan och tack för din kommentar.

Jämställd relation: Som jag skriver så menar jag en mer jämställd relation där man har en större förståelse och respekt för varandra.

Råder öppenhet: Där relationen mellan elever och pedagoger ges större offentlighet och diskuteras på ett mer öppet plan.

Ömsesidig respekt: Att eleven har förståelse för sitt ansvar att respektera pedagogens ledarskap och där både pedagoger och elever respekterar sina roller och skyldigheter och rättigheter.

Har lärare större erfarenhet och kunskap att utvärdera färdigheter än en 16 åring : Ja.

Varsågod.

Anna Vikström sa...

Hej! Vi i de rödgröna var emot förslaget i Sollentuna. Det handlar inte om utvärdering av lärarna utan om att Sollentuna gick ut med att eleverna skulle sätta betyg på lärare och att det skulle vara lönegrundande. Det var inte överenskommet med facken heller. En ganska harmlös utvärderingsenkät förvandlades av moderaterna till ett politiskt utspel om betyg och lön. Läs gärna mitt inlägg. Det tråkiga är att Jan framställer det som att det var S och inte M som driver detta.