torsdag, maj 20, 2010

Paragrafrytteri av den högre skolan

Jag förstår att myndigheter har sina bestämmelser att följa och regler att efterleva, men någonstans så glömmer jag detta när jag läser om 34 åriga Mirza Trto. Vart finns förståelsen, vart finns viljan att kunna hjälpa. Mirzas anställning skulle gå ut den 8:e december, dagen därpå skulle han anmäla sig på arbetsförmedlingen.

På natten blev han akut sjuk och fick svårt att andas. Mirza hamnade på en veckas dränage på sjukhuset i Norrköping och fick sedan opereras akut. Någon ersättning för sina två veckors sjukdom får han dock inte. Försäkringskassan har beslutat att neka Mirza sjukpenning under de två veckor som han låg på sjukhus – eftersom han inte hade hunnit anmäla sig på arbetsförmedlingen innan han blev sjuk.

Länsrätten i Östergötland rev upp försäkringskassans beslut, och gav Mirza Trto rätt till sjukpenning. Men försäkringskassan överklagade till kammarrätten i Jönköping, som nu har beslutat sig för att gå på försäkringskassans linje. Försäkringskassan hänvisar till att man följer en dom från Regeringsrätten, som beslutade på samma sätt i ett liknande fall. Nåväl, lagen är lagen och regler är regler men jag kommer in i döden att ändå hävda att detta är paragrafrytteri av den högre skolan.

Bedömningarna görs utifrån den lagstiftning som finns och har inte reglerna skrivits så att det finns utrymme för att "använda huvudet" i respektive bedömningar så blir det bara svart eller vitt. Jag efterlyser inte en gråzon i lagstiftningen, jag efterlyser lagstiftning som bättre tar hänsyn till de individer som den berör. Ta den nu rådande sjukförsäkringen som ett annat exempel.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: