torsdag, maj 20, 2010

Katastrof i kubik, bokstavlingen

Idag så har undertecknad och Tove Engvall en artikel publicerad i Norrtelje Tidning, ämnet är olje katastrofen i Mexikanska golfen. Den kanske inte är helt uppdaterad eftersom den legat på kö hos tidningen någon vecka men ni hittar den här, och nedan i sin helhet.

------------------------------------------------------------------

Den 20 april exploderade en oljeplattform i Mexikanska golfen. 100 personer omkom och det befaras bli den värsta miljökatastrofen i Nordamerikas historia. Borrhålet läcker ut 800000 liter olja per dygn och det sker på ett djup som gör att vi inte har en aning om vad konsekvenserna blir. Kritiken mot BP växer för varje dag. USA:s president, Barack Obama, har förklarat detta som en nationell katastrof och kommer att tillsätta en granskningskommission för olyckan. Kaliforniens guvernör, Arnold Schwarzenegger, har deklarerat att man lämnar ett oljeprojekt utanför Kaliforniens kust med anledning av det inträffade.

Oljebältet som närmar sig kusterna till Louisiana, Mississippi, Alabama och Florida är nu 1,6 mil långt, 4,8 kilometer brett och drygt 90 meter tjockt. Oljan finns på mellan 700 och 1300 meters djup.

Jämfört med vad som finns på ytan är en chockerande mängd djupt nere i havet enligt forskare. Forskarna beräknar att mellan 25000 och 80000 fat olja läcker ut per dag (1 fat = 159 liter). Kusterna har mycket känslig natur och fisket och turismen ger sysselsättning till miljontals människor.

Kusterna kan komma att raseras helt om inte läckaget stoppas. Läckaget kan ta död på allt djur- och naturliv (däribland valar, havssköldpaddor, tonfisk och krabbor). Sumpmarkerna i Mississippi är också hotade. Sedan orkanen Katrina 2005 har man påbörjat att återställa dessa våtmarker och bygga bättre barriärer mot översvämningar. Arbetet är ännu inte klart och kan komma att raseras.

Detta är långt från första oljekatastrofen till havs. Ett antal tidigare har ställt till förödande konsekvenser. 1989 förliste tankfartyget Exxon Valdez och läckte ut cirka 50000 ton olja utanför Alaskas kust. En sträcka på 180 mil drabbades. Man kan fortfarande märka av de förödande konsekvenserna, då oljan ännu inte brutits ned.

USA har infört ett tillfälligt stopp för ny oljeborrning till havs tills olyckan utretts, dessutom har två gasplattformar stängts på grund av säkerhetsskäl. Som en direkt åtgärd anser vi att bättre skyddsåtgärder ska vara ett krav för att få utvinna olja till havs. Länder som Norge och Brasilien använder till exempel en teknik med fjärrstyrd avstängningsmekanism för att förhindra undervattensläckage om de ordinarie inte skulle fungera, en teknik som BP inte hade installerat.

Vi vill också att ett stoppdatum för oljeutvinning till havs sätts upp. Utöver detta måste säkerhetsrutinerna vid transport av olja till havs ses över.

Olyckan som nu skett bör ses som en väckarklocka som har ringt allt för många gånger. Oljehanteringen visar åter sin skadeverkning och sina risker för vårt samhälle, och det redan i utvinningsfasen. Därefter bidrar den till att förändra hela klimatet vid förbränning och ger upphov till flertalet konflikter i världen. New Orleans är även ett exempel på regioner som blir dubbelt drabbade av oljan: först genom direkt förödelse, sedan indirekt genom kraftigare orkaner och översvämningar som följer med klimatförändringen.

Så vad kan vi göra förutom att tala om oljans risker? Vi har länge ställt krav på att Norrtälje kommun bör göra sitt för att komma från oljeberoendet. Vi kan se till att kommunens lokaler inte värms upp med olja. Vi kan skapa förutsättningar för att bilar ska kunna tanka annat än bensin, till exempel genom att sätta igång lokal produktion av biogas och se till att tankställen för detta finns. Vi kan se till att Norrtälje energi endast säljer el från förnyelsebar energi.

Den borgerliga majoriteten slår sig gärna för bröstet och talar om klimatet i vår kommun, men vad görs egentligen? Vi måste gå ifrån vårt oljeberoende och välja bättre alternativ, som inte riskerar att rasera hela ekosystem och människors försörjning.

Tove Engvall (S)
Kristian Krassman (S)

Inga kommentarer: