torsdag, juli 12, 2007

Det saknas bara 22% av sanning

Synovate/Temo presenterade idag sin senaste undersökning i Almedalen på Gotland. Undersökningen berör fyra områden. Vilka är de viktiga samhällsfrågorna? Hur rör sig väljarna på vänster-högerskalan? Har partiernas kännetecken förändrats? Vilket betyg ger väljarna idag på regeringen och oppositionen? Det är en svidande kritik som ges till den sittande regeringen. Att Moderaterna är ett parti som står på de välbärgades sida har ökat till 78%.

Mätningen visar en 22% avvikelse från sanningen

Vilket betyder att det bara saknas 22% innan alla förstått sanningen med de "nya moderaterna". Vi noterar även att Folkpartiet har ökat 10% i den frågeställningen "vacklar hit och dit" och landar nu på 31%. Socialdemokraterna gör en Grand Slam och har ordentligt lyft i mätningen. Mätningen visar att Socialdemokraterna står på de svagas sida, lyssnar på vanligt folk och omtänksamhet. Den visar oxå att frågor som miljö, demokratifrågor och jämställdhet ökar i betydelse.

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: