onsdag, oktober 08, 2008

Försök inte tysta det fria ordet bland bloggarna

Denna artikel hade undertecknad och Johan Westerholm publicerad i NT idag. Skickade in den till tidningen för ett par veckor sedan men det har varit mycket om borgerliga skolnedläggningar som tagit plats. Blev ändå inte så tokigt med tajmingen, FRA-frågan kommer ju vara aktuell till den rivs upp 2010.

Försök inte tysta det fria ordet bland bloggarna.
Den senaste tiden så har flera försök gjorts från olika politiska sammankomster att försöka införa registrering och övervakning av de micromedia som finns på internet i form av bloggar. Den estniska socialdemokraten och EU-parlamentarikern Marianne Mikkos lade tidigare i våras ett betänkande gällande att bloggare i framtiden skulle tvingas att registrera sig hos myndigheterna. Det finns ett "behov av att upprätta ett legalt skydd" som visar vem som är ansvarig "vid en eventuell stämning", hette det då.

Nu har våra svenska socialdemokratiska EU-parlamentariker agerat i demokratins namn mot detta. På initiativ av EU-parlamentarikern Inger Segelström så har Europaparlamentets socialistgrupp (ESP) att ställa sig bakom att inte reglera bloggare och bloggande.

Jag tycker att det är viktigt att människor fortsätter att blogga, det berikar samhällsdebatten, och några nya regler behövs inte. Det finns redan idag existerande lagstiftning om att man inte får kränka andra eller begå brott på internet, säger Inger Segelström i ett pressmeddelande. Förslaget som Marianne Mikko lade var inspirerat från den tidigare regeringen i Italien som lade förslaget under Romano Prodis ledning. Nu har alltså våra socialdemokratiska EU-parlamentariker lyckats vända frågan men framtiden är ännu oviss.
I det nya förslaget som det röstades om i slutet av september finns fortfarande skrivningar kring bloggandet kvar. Vi hoppas precis som Inger Segelström att de svenska moderaterna i EU-parlamentet som tillhör den största gruppen i parlamentet, EPP-ED (Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater köper denna linje och inte göra en ny FRA-fråga av detta på Europanivå. Vi ser än så länge att det är socialdemokraterna som står för den personliga integriteten och rätten till det fria ordet, och samma sak är det när det kommer till FRA-frågan här hemma i Sverige.

Mona Sahlin och Maria Wetterstrand deklarerade i Almedalen sommaren 2008 att vid ett regeringsskifte kommer den lag som går under namnet FRA-lagen att rivas upp. Denna överenskommelse ligger i linje med socialdemokratins grundsyn att system aldrig kan bli större än den enskilda människans rätt till det fria ordet, den personliga integriteten och den fria tanken. Om detta stadgas i Regeringsformens 2 § som mer ordagrant säger att "Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet" samt som slutkläm "Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv".

Vi socialdemokrater värnar om dessa grundidéer på alla plan. Så länge det fria ordet är fritt och den fria tanken är fri – då vinner demokratin. Men, det finns andra krafter som har en annan idé om vad frihet och integritet är. Och vinner dessa mark är framtiden inte lika ljus.

Kristian Krassman (s)
Johan Westerholm (s)

Krassman, In Your Face

1 kommentar:

Anonym sa...

Krassman, aha, då förstår jag, då får jag ursäkta den hårda tonen. Kram och en ros! :-)