onsdag, oktober 08, 2008

Rött kort för oansvarigt spel

Socialdemokraterna och miljöpartiet fördjupar samarbetet och ställer över vänsterpartiet för oansvarigt spel som får sitta på bänken. Nu är det klart att socialdemokraterna och miljöpartiet kommer att ha målsättningen men en koalitionsregering efter valet 2010. Samt att samarbetet ska vara långsiktigt och ha sikte fram till 2020.Att vänsterpartiet nu sågas av helt är inte helt oväntat deras motvilja att accepterat budgetreglerna, budgettak och överskottsmål i de statliga finanserna meddelar Mona Sahlin till TT. Det betyder att miljöpartiet framöver inte kommer att träffa några nya uppgörelser med de borgerliga vilket i sig betyder att det röd-gröna samarbetet är ett brott mot den nuvarande blockpolitiken. Det kommer att bli nya möjligheter för blocköverskridande frågor, säger Mona Sahlin.

Nu kan vi påbörja arbetet med att skapa goda förutsättningar för att en denna blivande röd-gröna regerings politik får ett bra genomslag även inom kommunalpolitiken. Samarbetet med miljöpartiet på kommunal nivå finns men är långt från någon regel i dagsläget. Genom detta steg så kapas definitivt en mycket bredare och stabilare plattform för att genomföra ett samarbete på kommunal nivå. Visst kommer detta även påverka samarbetet med vänsterpartiet ute i landet men det är uppenbart att det finns en stor skillnad men vänsterpartiet central och lokalt att ta ansvar över en budget.

Gammelmedia på detta
DN, SvD, SvD igen


Nymedia på detta
Sidvind, Morian, Alexandra, Martin Nilsson

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: