onsdag, oktober 29, 2008

IG för skolan i Norrtälje

I dagens NT så hade ett antal av oss Socialdemokrater som är aktiva i skolfrågan ett debattartikel publicerad. I de fem undersökningar som på kort tid redovisats om skolan placerar sig Norrtälje kommun på allt mellan 254:e plats av Sveriges 290 kommuner till sista plats. Föga smickrande resultat av det borgerliga styre som nu är inne på sitt tionde år.

Här följer artikeln i sin helhet.

Kjell Jansson (m) säger i Norrtelje Tidning den 17 oktober 2008 att vi nu måste ta krafttag mot de låga skolresultaten i de fem undersökningar som på kort tid redovisats, och som placerar Norrtälje kommun på allt mellan 254:e plats av Sveriges 290 kommuner till sista plats.

Dessa undersökningar kan också tjäna som betyg på hur väl det gått för Norrtälje kommun efter nu snart tolv år av borgerligt styre. Betyget måste bli Icke Godkänt.
Kjell Jansson ångrar att han lovade att bevara skolan på Singö för denna mandatperiod. Vi kan, tillsammans med Singöborna, vara fortsatt oroliga för skolans existens om borgarna får fortsatt förtroende efter valet 2010.

Barn- och skolnämndens ordförande Ann S Pihlgren (m) ser inte kopplingen mellan lärartäthet och studieresultat och hon säger att hon stödjer sig på forskning. Av detta drar vi slutsatsen att moderaterna inte är beredda att tillföra pengar för att öka personaltätheten inom förskolan och grundskolan.
För oss är det en självklarhet att skolans belägenhet och kvalitet är avgörande betydelse, för att en region skall utvecklas, attrahera nyföretagande och inflyttning samt kunna motstå konjukturnedgångar. Elever som har förmånen till en hög lärartäthet och nära till skolan tillgodogör sig utbildningen bäst. Denna till synes enkla vardagssanning stöds såväl av forskning som av vanligt sunt förnuft.

Skolan har fler uppgifter och ändamål än att förbereda våra unga för den framtid som de skall gå tillmötes. Skolan har en viktig del i att skapa en framtid och en vision för en by, för ett samhälle, för en stad och till och med för en hel region.
Vi socialdemokrater reducerar inte skolan till en enhet utan ser den som en del av en helhet. Vi ser skolan som en del av kommunens framtid och då måste den även finnas i alla delar av kommunen. Vi vill se skolan mitt i byn, inte bara mitt i kommun.

För att en kommun som Norrtälje skall vara attraktiv och klara framtidens utmaningar måste förskola och skola erbjudas där våra invånare finns. Förskola och skola är två av flera byggstenar, precis som arbete och bostäder, som måste finnas för att man skall kunna bygga en framtid. Vi tror på utveckling – inte avveckling.
Vi vill utveckla skolan i tät dialog med lärare, föräldrar och elever. Vi vet att det kommer att ta tid och kräva hårt arbete, som inte underlättas av dagens moderatstyrda prioriteringar.

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: