onsdag, mars 16, 2011

Dagen D för kärnkraften

Som tidigare dagar så vaknar vi till många gissningar och kanske:n gällande kärnkraftverket Fukushima 1. Myndigheterna uppger i dag att reaktor 3 kan vara så pass skadad att den nu läcker ut radioaktiv ånga. Under natten till i dag så skall även den brand som tidigare släcktes, i reaktor 4 där kärnbränsle finns lagrat, börjat igen. Den skall nu vara släckt.


Man har igen begärt hjälp från USA med att hantera den till synes hopplösa situationen vid anläggningen. Nu gäller förfrågan att få hjälp med att vattenbomba det upplagda kärnbränslet med vatten för att kyla dom, en plan som vittnar om det desperata läge som rådet på platsen.

Det kommande dygnet verkar onekligen bli dagen D för Fukushima 1. Det kan även bli dagen D för kärnkraftens framtid i i Japan, och även för många andra länder i världen. Tyskland har redan agerat och skjuter upp beslutet om att tidsförlänga ett antal av sina reaktorer. Detta samtidigt som Franska och Amerikanska strålskyddsmyndigheter har uppgraderat olyckan i Fukushima till nivå sex, på en sjugradig skala.

Tilltron till den information som levereras från det ansvariga bolaget TEPCO ifrågasätts internationellt så väl som nationellt. Rykten från gårdagen gör gällande att Japans premiärminister rusat in på ett ledningsmöte på TEPCO och krävt "alla papper på bordet". Om detta nu stämmer kan man ju verkligen undra vilken information som går att lita på. Denna dag, den 16:e mars 2011 kan mycket väl vara dagen D för kärnkraften som vi i dag ser på den. Denna dag kan vara början på slutet av atomåldern.

Gammelmedia på detta:


Krassman / In Your Face

3 kommentarer:

Unknown sa...

Även om alla kärnkraftverk i Sverige skulle explodera och sprida ut allt sitt bränsle till omgivningen så är fortfarande miljökonsekvenserna marginella jämfört med alternativet - fossila bränslen.
Kärnkraft påverkar omgivningen när det går dåligt.
Fossila alternativ påverkar ALLTID omgivningen.
Vindsnurror och solenergi? För dålig verkningsgrad!

Krassman sa...

@ASRPXZGKATNA
Du har säkert helt rätt, vi bygger ut kärnkraften istället och struntar i sol, vind och vatten...eller?

Spännande att du dessutom tror att kärnkraft BARA påverkar omgivningen när det går dåligt. Slutförvaring och uranbrytning är alltså inget du känner till.

Skall jag vara riktigt ärlig, vilket jag är så verkar du inte har riktigt koll på vad du skriver om faktiskt. Men kul att du hörde av dig, du gav mig ett ordentligt leende i alla fall.

Unknown sa...

Slutförvaring av bränsle är snart inte längre aktuellt då reaktorgeneration 4 kommer att utvinna ungefär 100 gånger mer energi ur bränslet än nuvarande generation. Det som man har kallat utbränt kärnbränsle kommer då att kunna användas 99 gånger till. Det är ju bara att räkna på detta så förstår du att uranbrytningen per tillverkad KWh kommer att minska.

Även vindsnurror kräver energi för uppförande och underhåll och eftersom man måste ha så vansinnigt många så borde det kunna likställas med bränslehanteringen för kärnkraftverk. Men betänk då att vindkraftverk också står still en stor del under sin livstid då det inte alltid blåser.

Solkraft: Jättebra på sommaren, men på vintern då? Och vad är verkningsgraden på de bästa solcellerna? Omkring 15%?

Självklart ska det forskas även på dessa alternativ, men bara korkade människor tror att man helt kan ersätta kärnkraft med sol och vind.