fredag, december 10, 2010

Att spänna bågen

Satt i söndags och svor över den gångna tidens bloggande. Socialdemokraternas interna förehavanden har fått ett alldeles för stort utrymme på bloggen. Jag har kopierat beteendet som riksdagsledamöter, SSU:are och ordföringar från olika partidistrikt uppvisar. Vi förkunnar vad Socialdemokraterna behöver göra, och inte göra. Det är som att vi tror att det är en nationell angelägenhet. Men vem vet, det kanske ger resultat.

Det glädjer mig att det finns de som agerar. Att de finns de som låter ord övergå i handling. Låt oss ta ett exempel när det nu gäller valet av partiordförande. Det är partidistrikten som har nomineringsrätt till kongressen och det glädjer mig enormt att Veronica Palm och Socialdemokraterna i Stockholm nu vågar spänna bågen. De meddelar nu att styrelsen för partidistriktet kommer att gå ut med en fråga till sina drygt 6 000 medlemmar.


De vill nämligen veta vilka egenskaper och erfarenheter som är viktiga hos en ny partiordförande, de vill få in förslag på namn på nästa partiordförande och vilka övriga personer medlemmarna anser ska utgöra partiets ledning. Jag tycker detta vittnar om en insikt om det rådande allvaret inom Socialdemokraterna, dessutom så kommer det visa vilka av våra partidistrikt som vågar, att just spänna bågen.

Socialdemokraterna genomförde 2005 en medlemsenkät och jag kan konstatera att om vi inte bjuder in våra egna medlemmar i detta arbete utan överlåter det till en styrelse och en valberedning så är mer illa ute än vad jag först trodde. Enligt enkäten så var den största anledningen till att man gick med i Socialdemokraterna sin personliga utveckligs skull. Nu har vi alla ett ansvar att se till att följa Stockholms exempel och låta alla våra medlemmar lyssnas till.

Gör som många andra gjort, gå till Sandro Wennbergs blogg och bidra till att skapa klarhet i frågan om fler S-medlemmar ska ges rätten att nominera personer till en ny partiledning.

Gammelmedia på detta:
Expressen /

Nymedia på detta:
Johan Westerholm / Martin Moberg / Veronica Palm / Partistaten / Lena Sommestad / Peter Högberg / Jämlikhetanden / Annika Högberg / HBT-Sossen / Johanna Graf / Liza Sahlén Karlsson /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: