torsdag, december 09, 2010

Att ta klimatfrågan på allvar

I dag så har vi som valts till ledamöter och ersättare i den nybildade kliamtnämnden en debattartikel i NT. I den så uttrycker vi en del tankar och funderingar kring ämnet men även en del farhågor som vi har inför denna nämnds reella inflytande. De kommande 10 åren kommer vara avgörande för klimatets utveckling och den kommande mandatperioden är fyra av dessa. Fyra år till av borgerlig klimatpolitik med låga ambitionsnivå och uteblivna åtgärder.


Länk till artikeln hittar ni här men även nedan i sin helhet.
-------------------------------------------------------------------------

Enligt forskarna på SMHI:s klimatforskning, Rossby Centre i Norrköping, är de närmaste tio åren helt avgörande för om vi ska lyckas vända trenden i klimatförändringen. Kommande mandatperiod är nästan halva den tiden.

Frågan är vad det borgerliga styret i kommunen tänker göra när det väl kommer till kritan? Den nya klimatnämnden får inte bli ett spel för gallerierna där man samlar dem som är intresserade av miljöfrågor, för att sedan prioritera bort dessa frågor.

Det är ett bra initiativ med en egen nämnd för klimatfrågan, men det får inte stanna där. Skall politiken på området få ett inflytande så behöver den integreras inom alla politikområden, innehålla tydliga mål som följs upp, precis som man i dag har ekonomiska mål som följs upp. Upp till bevis, säger vi till alliansens ”gröna röst” som Centerpartiet själva kallar sig. Centerpartiet har ordförandeposten i den nya nämnden och är alltså ansvarigt för verksamheten som nu skall presenteras.

Vi från oppositionen tänker ta vårt ansvar och lägga förslag på hur vår kommun skall kunna ta de viktiga stegen mot en hållbar utveckling. Tyvärr har kommunens arbete med Agenda 21 lämnat mycket att önska och det är dags att ta ett nytag kring de strategiska framtidsfrågorna. Ett första steg är ta fram en klimatstrategi för kommunen, med tydliga mål, tidsplaner, ansvariga och ett system för uppföljning.

En viktig del i detta är att kommunen och våra egna verksamheter skall använda sig av det lokala näringslivet i högre utsträckning än vad man gör i dag. Det skulle minska transporterna samtidigt som man stärker företagen och arbetsmöjligheterna i kommunen.

Vår vision av samhällsbyggnad är att människor på ett enkelt sätt ska kunna leva hållbart, även i en kommun som är så stor som vår till ytan. Det ska vara lätt att ta sig fram utan egen bil, det ska vara lätt att sopsortera, spara på energi och vatten och det ska vara lätt och säkert att ta sig till skolan själv för barnen. Vi anser att Norrtälje kommun skall ha en tidsplan för avskaffande av användandet av fossila bränslen.

Vi tror att samarbete mellan olika aktörer är en framgångsfaktor, till exempel skolor, universitet, andra myndigheter, intresseorganisationer, och som vi redan nämnt, näringslivet. För att lösa morgondagens problem krävs kreativa lösningar. För att klimatpolitiken skall bära frukt så måste den genomsyra och integreras. En egen nämnd för klimatfrågan vänder inte självmant klimatutvecklingen, det kan bara göras om klimatnämnden har ett mandat och en reell påverkan.

Det är först då vi kan få till förbättring och sedan en förändring.
Tidigare år av borgerlig klimatpolitik i vår kommun har haft en för låg ambitionsnivå och man har aldrig givit frågan ett reellt inflytande. Nu hoppas vi att majoriteten tänkt om och verkligen är villig att göra det som krävs för att vända trenden. Vi har nämligen inte tid för ännu ett spel för gallerierna.

Kristian Krassman, S
Tove Åström Engvall, S
Bengt Sellin, S
Charlotta Nilsson, S
Per-Åke Jeansson, S
Diego Lopez, V

Inga kommentarer: