lördag, december 25, 2010

Förbön för Socialdemokraterna

Debatten om Socialdemokraternas framtid har i gammelmedia mesta handlat om vem som skall bli partiets nya ordförande. Inspirerade av en allt för enkel quickfix som genomförts inom Moderaterna tror man nu att Socialdemokratins framtid avgöras av att välja ny lagledare och att denne skall leverera TV-debatter, långa debattartiklar, segra i webbmätningar, om vinna opinionsmätningarna i vem som är populärast. Då har Socialdemokraterna lyckats, men tyvärr så måste jag göra er besvikna, så enkelt är det inte, ty vi stys inte av en PR-byrå.


Karin Pettersson skriver i dag en ledare i Aftonbladet som är väl värd att uppmärksamma. Den handlar om att Socialdemokraterna måste uppvisa mer jävlar anamma. Jag håller med Karin, och för att mitt parti skall kunna uppvisa denna jävlar anamma så krävs det ett antal saker. Jag vill nämligen hävda att jävlar anamma är ett slutgiltigt besked på sin övertygelse. För detta krävs mod. För att uppnå detta mod krävs självförtroende och självkänsla. I dag så kan man ju undra vart dess två sistnämnda befinner sig inom Socialdemokraterna.

Visst så ser vi att den hos enskilda aktiva, men att tala om att detta skulle vara en gemensam kollektiv känsla för vår politik och vårt parti är tyvärr inte med sanningen överensstämmande. Jag har skrivit det åtskilliga gånger, att jag hoppats på att det blir sämre innan det blir bättre. Jag vägrar nämligen tro att de problem som finns inom vårt parti, och som Mona Sahlin pekat på, försvinner genom att hon lämnar som partiordförande. Vi som är aktiva inom partiet måste nu ta vårt ansvar, eller lämna över till de som är villiga att göra det.

Antalet aktiva Socialdemokrater jag själv sett om bärande på ett förbrukat engagemang, som förvandlats till förvaltande är legio. Detta kommer förändras först när vi byggt upp vårt självförtroende, och då kan visa det jävlar anamma som vi behöver visa våra väljare. Jag gör precis som Westerholm gör denna 25:e december 2010, jag citerar till Katrine Kielos när det gäller dessa bärare av ett förbrukat engagemang: Flytta på er, och det är ingenting personligt – än så länge – bara ni flyttar på er. Gör oss den tjänsten, ni skymmer nämligen sikten med ert agerande för våra värderingar. Dessa, inte ni, är tidlösa. De heter frihet, jämlikhet och solidaritet vilket ni tycks ha glömt bort.

Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta:

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: