tisdag, december 14, 2010

Eftertänksamhet efterlyses

I dag meddelar Morgan Johansson att Socialdemokraterna tänker följa regeringens linje gällande FRA. Jag är övertygad om att signalen som Morgan Johansson önskar lämna är att man tar ansvar och att övervakningen av våra innevånare är statsmannamässig och att det ligger i tiden, vilket tyvärr blir helt fel, och detta är djupt beklagligt. I dag är dagen då Socialdemokraterna sviker det första rödgröna vallöftet som lämnats till väljarna och jag ställer mig frågan om jag skall bli förvånad eller inte.


Jag vill, likt Johan Westerholm, påminna om den att-sats som Socialdemokraternas kongress beslutade om 2009 och vilket lyder enligt följande: “Att (S) verkar för en översyn av de lagar som på något sätt kan kränka offentlighetsprincipen och individens rätt till skydd för sin identitet och integritet i enlighet med regeringsformen och europakonventionen om mänskliga rättigheter”. Allt från denna motion som jag själv medverkat till att skriva.

Ett terrordåd med fundamentalistiska förtecken har drabbat Sverige och som i ett trollslag så tyr det sig som att varken kongressbeslut eller vallöften är relevanta. Socialdemokraterna ställer sig nu alltså bakom en utvidgad spaning och att Säpo skall kunna signalspana genom FRA. Detta trots att det alltså inte genomförts någon som helst översyn av rådande lagstiftning som skulle gjorts enligt tidigare kongressbeslut.

Det är många som manat till eftertänksamhet och att det som nu skett skall utredas innan man drar förhastade slutsatser. Att nu förespråka ytterligare lagstiftning, och lägga ett nytt lager av lag ovanpå befintliga när det gäller integritetskränkande lagstiftning är inte att visa på eftertänksamhet. Den yttre hoten mot Sverige kan absolut vara en grund till att fundera över gällande lagstiftning och FRA, det är jag fullt medveten om. Men att påbörja arbetet med det tre dagar efter det första svenska självmordsbombs-attacken utförts tycker jag knappast visar på eftertänksamhet.

Enligt uppgifter från TT så hade en anställd inom försvarsmakten skickat en varning till en bekant om misstankar ett planerat bombdåd på Drottninggatan innan det skedde. Försvarsmakten nekar och uppger att de inte känt till planerna på det inträffade händelserna. Mot denna bakgrund och det fullkomliga fiasko som "terrorhotet" i Göteborg utmynnat i, som för övrigt Säpo fortsätter att utreda, så vill jag återigen efterlysa lite eftertänksamhet när det gäller Sveriges insatser i detta krig mot terrorn.

Gammelmedia på detta:
SvD / Aftonbladet / DN / Expressen / SvD2 / Expressen2 / GP / SvD3 / SvD4 /

Nymedia på detta:
Johan Westerholm / Tokmoderaten / Peter Högberg / Peter Andersson / Svensson / Här finnes drakar / Thomas Böhlmark / Maria Ferm / Magnihasa / Martin Moberg / Prärietankar / Norha4 you´s weblog / Karl Malmqvist / Jiddra / Kulturbloggen / Rasmus Lenefors / Johan Westerholm2 / Mina Moderata karameller / Röda Berget / Jinge / Erik Laakso /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: