måndag, juni 02, 2008

Sila mygg, svälja kameler

Regeringen har tillsatt en ny utredning så i framtiden så kanske åhörare till fullmäktigemöten skulle få passera genom metalldetektorer och genomgå kroppsvisitering. Utredningen ska se över behovet av ökad säkerhet vid de politiska församlingarnas sammanträden i kommuner och landsting. Visst kanske det är det bra att det men jag tror faktiskt att man skjuter lite över målet i den här utredningen. Hotbilden mot oss förtroendevalda kan ju aldrig vara störst på respektive församlingars möten, känns som att man missat något här.

Vi skall väl inte svälja dessa ?

Jag har blivit hotad via brev, epost och ansikte mot ansikte men aldrig att jag hört något från åhörare i fullmäktige. Tror istället att man skulle ge kommuner och landsting ökade möjligheter och resurser för att kartlägga och åtgärda hotbilden utifrån gällande förutsättningar. Är direktivet till utredningen att det bara skall gälla sammanträden i kommuner och landsting så känns det som att man just silar mygg och sväljer kameler. Det kanske finns kommuner som har problem med stora skaror som beter sig som klacken på ett derby på sina möten men min egen kommun skulle nog inte ha en enda åhörare om vi genomförde något liknande som kroppsvisiteringar.

Anki skriver om regeringen som inte bryr sig.
Makan Amini skriver om hur poppis han fim på YouTube blivit.
Måns Nilsson skriver om SKL och hur bra dom är.
Ulrika rapporterar om tankar och funderingar från LO-kongressen.

Krassman, In Your Face

4 kommentarer:

Anonym sa...

jag vill nog ifrågasätta vem som skjuter vid sidan av målet... Kan du nämna nåt tillfälle där man vet säkrare att de politiska representanterna kommer att närvara, än vid ett fullmäktigesammanträde? Det annonseras ju t.o.m. ut i pressen. Alltså stiger risken för angrepp. Det behöver inte ens vara dig de är ute efter. Vem som helst som är i närheten av den angripne löper med automatik risk för skada.

Tänk från den andres synvinkel.

Krassman sa...

Anonym: Nja jag tror ändå att detta är att välja titta på problemet med bara ett öga. Hur många politiker har blivit mördade och misshandlade innanför respektive utanför dessa mötessalar. Hot och våld mot våra förtroendevalda levereras mot enskillda ledamöter och individer och inte grupper av de samma. I alla fall om man ser till historien.

Det kanske är så att attacker modell "komissionen" med hela städer bortsprängda kommer att ske i framtiden, men frågan är ju då om inte ett bättre fokuserat arbete mot enskillda hot och våldshandlingar kommer att vittna om grupper som planerar "större evenemang" på något fullmäktige.

Jag skrev även att detta kanske är bra men att bara göra den här delen tror jag inte är en lösning på frågan. Jag tror inte att fenomenet skolskjutningar går att motverka genom metalldetektorer på skolorna utan genom stöd, hjälp, resurser och kartläggning efter gällande förutsättningar. Vad tror du Anonym?

Daniel Mathisen sa...

Klokt!

Anonym sa...

Om vi ska motverka hot och våld genom att kontrollera mera, bygga högre stängslel runt fängelserna, bygga fler fängelser och dömma fler människor till längre straff, så är inte mycket vunnet. Om vi ska ta hotbilden mot politiker på allvar så är inte lösningen att kroppsvisitera alla de massor av männsikor som kommer på de öppna fullmäktigesammanträden. I min kommun brukar den skaran bestå av max fem personer, med en medelålder över pensionsåldern, dessa ser väldigt fredliga ut. Däremot så är jag övertygad om att man måste diskutera hotbilden mot offentliga personer, och se över vilket skydd de kan få. Ingen ska enligt min mening behöva tolerera att leva under hot. Men lösningingen på det problemet finns knappast i att införskaffa metalldetektorer i offentliga miljöer, såsom skolor och allmäna sammanträdeslokaler.