torsdag, mars 19, 2009

Det är inte finanskris, det är jobbkris

387 000 personer var arbetslösa i februari-09. Det är en ökning med 94 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Arbetslösheten uppgick därmed till 8,0 procent av arbetskraften under februari månad, vilket är en ökning med 1,9 procentenheter jämfört med februari -08. De är de unga som har drabbats värst så här långt i jobbkrisen. I åldersgruppen 15–24 år ökade arbetslösheten med över 5 procentenheter, från 19,0 procent till 24,8 procent.
De unga tackar säkert för tipset......

Sven-Otto Littorin ger nu som tips till de ungdomar som blir arbetslösa att det nu handlar om att studera. Vart alla dessa unga skall studera och vem som skall betala kalaset är dock oklart. Den borgerliga regeringens insatser när det gäller att rusta utbildning för jobb eller högrestudier är långt från tillräckliga. Den sittande regeringen har Den borgerliga regeringen har tagit bort 70% av jobb utbildningarna och infört jobbcoacher, nystarts jobb, instegs jobb och jobbgarantin för ungdomar. Projekt som kostat skjortan mer än tidigare plusjobb och som i dagsläget inte kan ses som något annat än misslyckanden.

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, Aftonbladet

Nymedia på detta:
Ett hjärta rött, La Montage, Karin

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: