söndag, mars 08, 2009

Glidning på ett sluttande plan

En läkare har anhållits misstänkt för att ha mördat en nyfödd flicka. Läkaren greps i måndags förra veckan och enligt åklagaren Elisabeth Brandt så misstänks läkaren för mord alternativt dråp. Läkaren sitter nu häktad sedan i fredags. Hon ska ha gett flickan en hög dos morfin och ett lugnande medel när respiratorn skulle stänga av. Chefsläkaren på Karolinska, Stefan Engqvist, försvarar den kvinnliga läkaren med att hon följde praxis. Nu går vågorna höga och debatten som var aktuell för ett par månader sedan gällande aktiv dödshjälp har fått nytt bränsle. Barnläkare Hugo Lagercrantz har gjort gällande att Elisabeth Brandt skall ställas till svars för att hon utfärdat en häktningsordern på den kvinnliga läkaren. På DN debatt skriver han i sin artikel gång efter gång att om alla dessa hopplösa fall måste behandlas så kommer intensivvården bli fullständigt blockerad. Hugo efterlyser att Socialstyrelsen och Statens medicinetiska råd, SMER skall utforma direktiv för detta.


Om det nu är direktiv som behövs för att kunna fatta rätt beslut i fall som dessa så tycker jag det är märkligt att detta inte har kommit fram tidigare. Visst måste det väl vara så att barnläkare ställs inför den här typen av avgöranden dagligen. Professor Barbro Beck-Friis, expert på vård i livets slutskede säger följande – Det kan vara oerhört svårt och känsligt att legitimera den här sortens beslut utan att det öppnar upp för aktiv dödshjälp. Hon får även medhåll av läkaren Christina Doctare. –Visst måste vi läkare ta ansvar när läget är hopplöst och behandlingen måste avslutas. Det kan vi göra på ett humant och värdigt sätt utan att påskynda döden. Därifrån att gå till giftskåpet är steget långt. Jag vill hissa varningsflagg. Detta är ett sluttande plan, en klar glidning i läkarnas attityd till dödshjälp, menar hon och jag är villig att hålla med henne om detta.

Hugo Lagercrants beskrivning och bilden han målar kring detta med att vara "tvungen" att behandla alla dessa hopplösa fall stärker det som jag känt tidigare. Att det kanske inte är hjälp med att dö som är det viktigaste frågan utan om det finns tillräckligt med hjälp för att leva. Sedan undrar jag lite kring chefsläkaren Stefan Engqvists uttalande som försvarar den kvinnliga läkarens agerande med att hon följde praxis. Är det praxis gällande passiv eller aktiv dödshjälp detta skall ses som?

Gammelmedia på detta:
SvD, SvD2, DN, DN2, DN3, Aftonbladet

Nymedia på detta:
Aurora på Newsmill, Din favorit psykiater


Krassman, In Your Face

6 kommentarer:

Anonym sa...

Men det är ju inte ett sluttande plan, för det handlar inte om aktiv dödshjälp. Ungen klarade sig inte utan respirator och man hade beslutat att stänga av denna - detta är passiv dödshjälp, tillåtet i Sverige. Och om nu ungen tappade någon timme på slutet för att slippa lida så är inte det aktiv dödshjälp fortfarande. Det är när en människas kropp är fullt kapabel att leva vidare men man ändå gör något (medicin eller annat) för att stoppa organen.

Anonym sa...

Tack Rebecca för din klargörande kommentar. Hoppas också att den når ända fram till Krassman.

Krassman sa...

@Rebecca,Anonym: Tack för kommentaren och jag tror att den nått fram, vad nu menas med det. Eftersom detta har resulterat i en polisanmälan så är jag lite tveksam till om detta verkligen var passiv dödshjälp eller inte. Jag är inte på det klara med om föräldrarna var informerade om detta och medverkade till beslutet.

Anonym sa...

Krassman,
du använder dig av Doctare som tyngd i dina argument. En distriktsläkare som säger sig inte känna till att man ger morfin och narkosmedel till en patient som skall avsluta livsuppehållande åtgärder. Kanske känner hon inte till det för att hon med stor sannolikhet inte varit i närheten av en sådan situation, eller? Doctare uppvisade även i gårdagens tv-sända Agenda stora luckor i sin källgranskning. Hon feltolkade Hugo Lagercrantz artikel å de grövsta t ex. Ditt resonemang följer åklagare Brandt till 100%, strunta i att kolla upp fakta, lita på din egen magkänsla. Du är uppenbart alldeles för dåligt insatt i denna fråga för att kunna uttala dig.

Krassman sa...

Anonym: Så som detta fall utvecklar sig så tycker jag att allt verkar långt från klart. Föräldrarna till den lilla flickan ville flytta henne från KS till Akademiska i Uppsala men fick det imte, varför vet man inte. Inte heller fick de ut fickans journaler när de bad om detta, varför kan man ju undra sig.

Om du nu tycker att hela mitt inlägg är baserat på vad Doctare säger så tycker jag du skall läsa mitt inlägg igen. Sedan kommer jag inte acceptera att du som ser dig som expert på ämnet och därför har rätten att lägga munkavle på någon som du inte tycker har rätt argument eller kunskap om ämnet.

Du skriver "Du är uppenbart alldeles för dåligt insatt i denna fråga för att kunna uttala dig", och då förstår jag hur du ser på saken. Låt läkare och proffstyckare få bestämma och vanligt folks åsikter undanbedes. Eller har jag misstolkat dig du anonyma expert?

Anonym sa...

Detta är ju en tragisk historia från början till slut. DN har en bra kronologi i DN 7/3(http://dn.se/sthlm/flickans-foraldrar-anmalde-karolinskas-personal-for-vallande-till-annans-dod-1.814597)
Av allt att döma rör det sej alltså om ett avslutande av utsiktslös behandling som följt rutiner och praxis vilket dessutom gjordes i samförstånd med föräldrarna (enl DN idag 10/3). Detta är alltså frågan om passiv dödshjälp ingenting annat.
Under utredning av föräldrarnas anmälan rörande ett inträffat misstag, vilket alltså skett före dödsfallet, har åklagaren tydligen fattat misstanke om mord, sannolikt pga halterna av morfin/penthotal.
1.Man kan ju undra om åklagaren inhämtat experthjälp angående tolkningen av dessa nivåer.
2. Varför det skulle föreligga kollusionsrisk mer än 4 månader efter det påstådda brottet till den grad av läkaren måste frihetsberövas kan man också undra.
3. Beslut, doseringar, administration av läkemedel etc skall vara journalfört, varför polisen inte kan nöja sej med att beslagta journal är också mycket märkligt.
Åklagare och polis ska självfallet agera om mord/dråp misstänks
men i detta fallet verkar man ha gjort det på mycket vaga grunder. Sätter man det i perspektiv med det brutala agerandet med hämtning på arbetsplatsen, frihetsberövande osv börjar det likna ett rättsövergrepp. Det finns nu 4 st JO-anmälningar mot åklagaren och det ska bli mycket intressant att se vad som kommer ut dem och av en eventuell rättegång. Detta om själva sakfrågan.
Vad det gäller Doctare och Barbro Beck-Fris uttalande slår man sej för pannan. Doctare har uppenbarligen inte mycket kontakt med intensivvård och det är tveksamt vilka kunskaper hon egentligen har om terminalvård, hon kan naturligtvis tycka vad hon vill, vilket hon också gör utifrån sin religiösa övertygelse men det gör inte henne viktigare än ngn annan. Barbro Beck-Fris uttalande däremot, under förutsättning att hon är rätt citerad, uppvisar en mycket dåligt insikt i det aktuella fallet, för att inte säga liknande situationer på intensivvården i Sverige. Hon borde veta bättre!
För all del, man kritisera och ifrågasätta praxis att ge smärtstillande/lugnande medel till patienter där man redan beslutat avsluta en utsiktslös livuppehållande behandling (så att de eventuellt kan få chansen att uppleva ångest och smärta innan de dör!) men att bura in och sedan åtala en enskild läkare för det är faktiskt ingenting annat än en skandal.
IVA-läkare