onsdag, mars 04, 2009

Juridiken och politiken släpar efter tekniken

Idag lyfter jag på hatten för Fredrik Söderlings artikel i DN. Rubriken på hans artikeln tycker jag ger en bra känsla över det rådande läget mellan juridik och verklighet, juridiken släpar efter tekniken. Fredrik skriver följande rader om rättegången mot Pirate Bay:

"En fällande dom, menar försvaret, riskerar att straffa en fullt laglig teknik. Och som Peter Sundes advokat Peter Althin sa: man kan aldrig bortse från tekniken. När den utvecklas och ändras reagerar etablissemanget, så har det alltid varit. Exemplen är många genom historien. När tv:n kom skulle den ta död på biograffilmen, när bandspelaren kom skulle den ta död på skivförsäljningen. Ingen domstol har någonsin lyckats stoppa teknisk utveckling mer än tillfälligt"

De som vill fildela anonymt har alla möjligheter i världen att göra detta. Vill du inte att FRA skall ha koll på din mail så finns det idag redan teknik för att slippa det oxå. Vad som blir så talande med dessa två exempel är just sättet som vi stiftar lagar på. Att ett direktiv som Ipred hanteras som en näringsfråga medan dess största negativa följder egentligen är en fråga för justitie- eller konstitutionsutskottet. Både lagar och direktiv måste belysas i ett horisontellt perspektiv. Vi vet att Ipred och FRA-frågan är långt från klara och när lagrådet skriver i sitt utlåtande över FRA-lagen får följande rader: - Det är svårt att få en samlad bild av lagstiftningen på området och omfattningen av de intrång i grundlagsskyddet som en enskild sammantaget kan drabbas av genom olika tvångsåtgärder. Den tekniska utvecklingen utvecklas mycket snabbare än juridiken, vilket kräver nya arbetssätt.

Gammelmedia på detta:
DN, DN2, SvD

Krassman, In Your Face

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag hoppas att Peter Sunde får möjlighet att förändra lagstiftningen nu när mp välkomnar honom med öppna armar.

Anonym sa...

Så jävla uttjatat! Vad alla inte fattar är att förändringen som man blabbar om skedde för 10-15 år sedan när ingen visste vad "nätet" var och bloggar bara var i sin linda. Nu lever vi i en efterbördsvärld där många av oss undrar vad som egentligen skedde. Wake up and smell the coffe. Pirate Bay och alla Pirat-muppar är ju bara en parentes, ett gäng flugskitar som vi kommer att skratta åt om några år. Vad alla bloggbävningar än hävdar. Se framåt och gräv inte ner. Och en sak till - tekniken är aldrig ett problem bara en möjlighet. Det verkliga probelmet är vi människor.