lördag, mars 28, 2009

Lågkonjunkturen har nått handeln

Handelns Utredningsinstitut (HUI) och siffror från SCB visar att lågkonjunkturen nu på allvar nått handeln. Mätt i löpande priser föll försäljningen med 4 procent under februari månad. För att hitta en lika stor nedgång av handeln får man gå tillbaka till mars 1996. - Man kan säga att lågkonjunkturen nu nått handeln. Konsumenterna är oroliga och oron för att bli arbetslös är stor. Därför är hushållen försiktiga med att konsumera. Vi tror att det kommer att bli bättre under andra halvåret. De hushåll som inte blir arbetslösa får ju förstärkt köpkraft. Förklaringen är lägre räntor och sänkta skatter, säger Jessica Lindblom, analytiker på HUI till DN.


Samtidigt som vi ser att hushållen nu börjar se över sina utgifter och vissa delar av handeln backar kraftigt så levererar Världshandelsorganisationen (WTO) dyster rapport inför framtiden. I det största raset sedan andra världskriget kommer världshandeln att minska med ungefär 9 procent. WTO-chefen Pascal Lamy noterar att eftersom material ofta hämtas från många länder för att plockas ihop till en enda vara finns en multipliceringseffekt, att handeln faller ännu snabbare än efterfrågan minskar. - Regeringarna måste undvika att göra denna dåliga situation värre genom att gå tillbaka till protektionism, skriver Lamy.

Det är nu poltiken måste ta initiativ för att motverka lågkonjunkturens effekter. Vi står i mitt i en jobbkris med siffror på 100 000 varsel lagda i Sverige. Bara under februari månad varslades 16 000 personer om uppsägning. Det är det högsta registrerade värdet för en februarimånad. Lågkonjunkturen sätter nu djupa avtryck på arbetsmarknaden. Det är många som tycker att den borgerliga regeringen inte gör något, men det gör den ju faktiskt. Den borgreliga regeringens ovilja och passivitet skapar ju faktiskt 1000-tals arbetslösa varje månad. Nu kan inte hela arbetslösheten skyllas på den borgerliga regeringenfel helt och hållet men det är dock deras ansvar att göra något åt den. Vi får väl se vilka riktade satsningar som kommer i regeringsens vårbudget. Mer pengar till kommunerna för att hejda den begynnande välfärdskrisen ser det ju tyvärr inte ut som det blir.

Gammelmedia på detta:
DN, SvD, Aftonbladet,


Nymedia på detta:
Jobbävningen, Peter Andersson, Arvid Falk, Arvid Falk 2


Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: