torsdag, mars 26, 2009

Står hoppet till Europaparlamentet alena?

Ett flertal steg har tagit inom svensk lagstiftning mot den personliga integriteten. FRA-lagen och Ipred måste ses som de två största stegen men även förslaget om datalagring andas en form av integritetskränkande lagstiftning. Vi har i Europa kunna sett ett flertal initiativ när det gäller begränsning av internet och övervakning av våra medborgare, men idag så har historia skrivits.


Europaparlamentet har återigen sagt nej till förslaget att man skall kunna stängas av personer från internet om de t.ex fildelar upphovsrättsskyddat material upprepade gånger. Något som den ett franska regeringen drivit hårt. Dessutom betonas att "systematisk övervakning" av internetanvändare ska förbjudas och att möjligheterna för myndigheterna att bedriva hemlig övervakning av internettrafik ska begränsas. Parlamentet vill också kraftigt begränsa de fall där internetoperatörer ska tvingas lämna ut uppgifter om sina kunder till myndigheterna och fördömer "statlig censur" av information på internet. Hur nu detta betänkande kommer att påverka redan inaktuell lagstiftning som Ipred och det ännu mer oseriösa FRA-lagen får vi nu se. Så här säger Inger Segelström (S) till SvD om de fattade besluten.

– Vi är väldigt bestämda med att medborgarna inte ska kontrolleras av myndigheterna, och att det inte ska vara tillåtet att övervaka medborgarna bara för att det är tekniskt möjligt. Det ska krävas domstolsbeslut eller misstanke om brottslig handling för att internetanvändare ska kontrolleras. Där ligger den svenska regeringen lite illa till, och måste titta över FRA-lagen.

Naturligtvis så har Moderaterna i Europaparlamentet en annan syn på frågan när det gäller kopplingen till FRA. Christofer Fjellner (M) delar inte uppfattningen att betänkandet kan kopplas till FRA-lagen i Sverige. Så här säger Fjellner som påstår sig företräda ett part som bäst representerar Sverige i EU.

– Rätt eller fel, men FRA handlar om säkerhetstjänstens och underrättelsetjänstens verktyg. Där har EU ingen kompetens, och jag uppfattar inte att den här rapporten har någon koppling till FRA.

Att sedan han och hans kamrater inom Moderaterna driver frågan att EU skall avgöra vilken vård svenska skattemedel skall betala istället för att Sverige själva skall avgöra detta när den görs utomlands är inget som han tycker är konstigt. Han tycker väl att EU har massor med kompetens på området att avgöra vilken vård svenska skattepengar skall gå till. Skillnaderna mellan röd och blå politik kommer aldrig att ha varit så tydlig som i det kommande valrörelsen till Europaparlamentet.

Gammelmedia på detta:
SvD
, DN, Aftonbladet, DN2

Nymedia på detta:

Fritänk, Innerlighet-Ytterlighet, Sådd bland tistlar

Jobbävningen:
Graf, S-Buzz, Åsa Westlund, Björn Fridén, Luciano, Arvid Falk

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: