tisdag, april 26, 2011

Att göra vad man kan, eller peka på andra att göra sitt

I dag har undertecknad en nya artikel publicerad i NT gällande vargarna och reviret i Riala. Jag har motionerat om att kommunen skall genomföra ett seminarium för politiker och alla de grupper och personer som enagagerat sig i frågan. Detta verkar dock inte ligga i den politiska ledningens intresse, enligt uppgifter från personer i kommunstyrelsens arbetsutskott. Frågan är ännu inte avgjord utan skall behandlas på kommunstyrelsen den 2:a maj. Vi får väl se om politiken vaknar upp tills dess och tar det ansvar som jag anser att den borde. Länk till artikeln finner ni här, och nedan i sin helhet.

-------------------------------------------------------------------------

I kommunen har vi landets minsta vargrevir, med sex stycken vargar. Går ni in på kommunens hemsida så finner ni inte en stavelse om detta. Det framgår att vi har 72 naturreservat, 13 fågelskyddsområden och två sälskyddsområden. Men inte med en enda bokstav går att läsa att vi har ett vargrevir. Orsaken till detta känner jag faktiskt inte till, men jag hoppas att det blir ändring på det.

Vargens förvaltande må vara en statlig fråga som delegerats i valda delar till länsstyrelsen, men att bära åsikten att vargen endast är en statlig angelägenhet tycker jag vittnar om ett feltänk. Jag anser att kommunen har ett ansvar att informera våra innevånare och besökare om att vi har ett vargrevir, vad det betyder och vilka konsekvenser det har. Nyligen blev en hund dödad av vargarna i reviret, en tragisk händelse som tydligt visar att det inte görs tillräckligt på detta område.

Framgång i vargfrågan kommer effektivt att utebli så länge varghatare och vargkramare biter varandra så pälsen ryker. Det rådande läget underlättar inte för de boende som känner rädsla och oro över att ha ”vargen in på knuten”. När jag talar med både jägare och rovdjursvänner är de rörande överens om en sak: att det behövs mer information och kunskap om våra vargar och vad det betyder att ha ett vargrevir.

Detta är en hållning som även Norrtälje kommun genom Kjell Jansson (M) delar, i viss grad i alla fall. I remissvaret till länsstyrelsen över hur rovdjuren skall förvaltas de kommande åren skriver kommunen följande: ”Norrtälje kommun anser att det är mycket viktigt att länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med Uppsala läns länsstyrelse arbetar aktivt med kommunikation och information om rovdjur till de boende i de områden där det finns rovdjur”.

Vad kommunens själv kan tänkas ha för ansvar att informera boende och besökande om detta framgår, precis som på kommunens hemsida, inte med en stavelse. Jag har motionerat i kommunfullmäktige om att information skall framgå på hemsidan och att man skall genomföra ett seminarium eller en utbildning kring rovdjurspolitiken i länet och Rialareviret för kommunens förtroendevalda. Man skall även bjuda in myndigheter och nationella förbund samt lokala organisationer och jaktlag som engagerat sig i frågan kring Rialareviret att medverka och delta under seminariet eller utbildningen.

Jag tror att detta skulle bidra till ökad förståelse och vara ett bra tillfälle för alla dem som berörs att få ställa frågor och ge sin syn på vargreviret och vargarnas närvaro.

Det skulle även vara bra om fler lokalpolitiker lyssnade och tog del av den information och kunskap som finns i frågan. Man behöver inte vara expert på frågan för att lyssna på berörda och det är ingen som förväntar sig att politiker kan allt. Jag hoppas att förtroendevalda och berörda och engagerade i frågan får möjlighet att mötas, att vi som folkvalda ser vad vi själva kan bidra med och inte bara ber andra göra det.

Kristian Krassman (S)

Inga kommentarer: