måndag, april 04, 2011

Hög tid för omställning

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utfärdar fler och fler förelägganden mot de svenska kärnkraftverken. Från att utfärda cirka fem om året ligger man nu på över 20 per år. Varför ökningen är så drastisk har två enkla förklaringar. Den beror på större resurser att granska och att kärnkraftverken blivit äldre och därmed har fler brister, meddelar Lennart Carlsson, chef för kärnkraftsäkerhetsenheten vid SSM. I spåren av den pågående härdsmältan vid Fukushima så talas det nu om ytterligare kontroller och tester vid de Svenska anläggningarna. Det är bra men det proaktiva som behöver göras för att fasa ut denna energikälla lyser allt jämt med sin frånvaro. För visst finns det att göra på det området. Det krävs en ny energipolitik där man adresserar kärnkraften och får ett underlag i riksdagen som för frågan framåt. Avvecklingen av dessa uppenbart föråldrade reaktorer behöver återupptas samtidigt som man tar fram reella alternativ till att köra dessa rishögar tills de själva beslutar sig för att lämna in. Den svenska kärnkraften går på övertid och energibolagen tänker bygga nytt först då det finns en större majoritet i riksdagen, än dagens två röster.

Driftsäkerheten på landets reaktorer är bland de sämsta i världen och med dagens förda energipolitik så kommer den inte bli bättre. Det krävs seriösa satsningar på alternativen och vi måste våga ta debatten som tre forskare från Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott lyfte i DN här om dagen. Beslutet om de fem orörda älvarna kan vara nyckeln till att snabbt fasa ut ett antal reaktorer och skapa politiskt utrymme som skulle medföra seriösa satsningar på ett antal reaktorer. Kärnkraften kommer utan tvekan att vara kvar i vår energimix en lång tid framöver, men då krävs det att dagens reaktorer ersätts.

Jag är övertygad om att vi hellre ser att ett antal av de orörda älvarna bidrar till en utökad vattenkraft för att på så sätt kunna avveckla kärnkraft. För att ersätta kärnkraften helt så behövs, enligt forskarna i Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott, vattenkraften utökas från 70 till 95 TWh, om bidragen från bioenergi är 25 TWh och vindkraft och solel är 30 TWh. Det känns som att den åverkan på miljön som utbyggd vattenkraft är att föredra istället för att fortsätta lappa och laga reaktorer dom sjunger på sista versen.

Men skall denna fråga lösas så krävs det att politiken tar sitt ansvar och inte fortsätter att ducka för frågan. Kärnkraften, hur strålande många även kan tycka att den är, lever inte upp till det som förväntas av den bör avvecklas. Det skall ske med förnuft precis som att dess bevarande skall ske med förnuft. Men för att det skall ske så måste politiken ta sitt ansvar så att ytterligheterna i debatten inte får dominera.

Gammelmedia på detta:
DN / Aftonbladet / Aftonbladet2 / SvD / Aftonbladet3 / DN2 / DN3 / Expressen / Expressen2 / SvD2 / SvD3 /

Nymedia på detta:
Ung och aktiv / Vetenskapsbloggen / Nuclear power, yes pleace / The Climate Scam / Eva Flyborg /

Krassman / In Your Face

3 kommentarer:

Anonym sa...

Du kommer inte att få en enda politiker att lyfta ett finger mot älvarna. De är heliga kor som är långt viktigare att bevara orörda än att få bort kärnkraften.

En av anledningarna till att Sverige satsade så hårt på kärnkraft som vi gjorde i förhållande till vår folkmängd var just för att rädda älvarna. "Freden i Sarek" var en av milstolparna på vägen mot detta.

Anonym sa...

Av de outbyggda älvarna kan vi direkt glömma Torneälven/Könkämäälven. Finnarna (som satsar på kärnkraft)lär inte gå med på att vi dränker tiotusentals finländares hem, även om det vore politiskt möjligt att tömma den svenska sidan av Tornedalen.
Kalixälven är nästan lika illa. Det är också en mycket flack och tämligen tättbefolkad älvdal. Massor av människor måste exproprieras och evakueras.
Återstår alltså Piteälven och Vindelälven. Det räcker inte långt för att ersätta kärnkraften. Alternativet till ny kärnkraft heter i praktiken naturgas.

Krassman sa...

@Anonym:
Ja, du har säkert rätt. Men för säkerhets skull så vill jag att fler anonyma experter så väl som namngivna experter kommer till tals i frågan så att man kan börja att diskutera frågan.

Som sagt, du som anonym expert kan mycket väl ha rätt, men jag vill nog se att frågan bereds lite bredare innan jag släpper en effektivisering och utbyggnad av vattenkraften.

Jag vill återigen ta upp vad detta handlar om, att snabbt kunna påbörja en avveckling av kärnkraften och en omställning till klimatsmarta lösningar. I den omställningen platsar tyvärr inte den fossila naturgasen in. Sorry anonym...ditt förslag får nobben.