torsdag, april 02, 2009

Att föra journal är inget nytt inom sjukvården

Den dråpmisstänkta läkaren från Astrid Lindgrens barnsjukhus kräver nu att förundersökningen mot henne läggs ned. I en skrivelse till Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö, som hanterar klagomål mot åklagare, hävdar hon att brottsmisstankarna mot henne är grundlösa och inte går att styrka. Ett mycket spännande förfarande kan tyckas, något som kanske fler brottsmisstänkta bör uppmärksamma. Dock kanske det inte är lika känt i andra yrkesgrupper eller samhällsklasser.


Kammaråklagare Elisabeth Brandt har hävdat att läkaren genom en uppsåtlig aktiv handling givit en nyfödd flicka en dödlig injektion med morfin och tiopental. Motivet skulle enligt Brandt vara barmhärtighet, då flickan var döende. Föräldrarna till den lilla flickan, som hette Linnéa, har tidigare bett om att få ut hennes journaler, vilket de inte fick. Tre dagar innan Linneas död så önskade de även att få henne flyttad till Akademiska i Uppsala, vilket de inte heller fick.

Den dråpmisstänkta läkarens advokat, Björn Hurtig, säget nu att koncentrationen av tiopental och morfin i barnets blod inte kan fastställa hur stor dosen var eller när den har givits. Halten av narkosmedlet i Linnéas blod var 1000 gånger högre än vid normal användning och att det aldrig skrivits in i journalen och vän av ordning kan ju nu undra varför. Att medicin som skrivs ut och används skall jounalföras är något som Socialstyrelsens allmänna råd krävt i 17 års tid.

Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta:

Gå på Facebook till stöd för Kammaråklagare Elisabeth Brandt.

Krassman, In Your Face

9 kommentarer:

Anonym sa...

Stödjer du åklagaren?
Det är brukligt att ge både morfin och tiopental i livets slutskede. Jag skulle vara tacksam om jag fick det när ev. respirator stängs av. Har själv blivit nekad min journalkopia av en okunnig receptionist/undersköterska vid ett tillfälle, men det är inget jag belastar behandlande läkare för. Ibland erbjuder sig läkare att gå igenom journalen med patienten för att förklara och undvika missförstånd. Att flytta ett döende barn är inte alltid etiskt, även om det vore bekvämt för föräldrarna. Kanske barnet skulle avlida under flytten... Enligt min åsikt har föräldrarna p.g.a. sin medicinska ovana/okunnighet startat en process som är helt befängd, men sossar ser det som en seger mot etablissemanget varje gång en anmälan görs istället för att arbeta för att förbättra för sjukvårdspersonal så att de kan göra ett maximalt gott arbete. Har skrivit journaler i 33 år och vet att när man uttröttad av en känslomässig och mentalt krävande behandling kan man glömma att notera saker man normalt inte glömmer. Har du funderat över vilket brottsligt uppsåt läkaren kunde ha? Är du säker på att den uppmätta höga koncentrationen ens är sann? Det finns mätfel i all laboratorieverksamhet...

Krassman sa...

@Anonym
Självklart stödjer jag att åklagaren skall få göra sitt jobb, gör inte du det? Visst skulle det bästa vara att vi alla fick en dos så vi slapp alla smärta när det var dags att lämna livet, men jag tror knappast att verkligheten ser sådan ut. Smärtlindring är en sak, att på skynda livets slut är något annat.

Att du blivit nekad din journalkopia kan knappast ses som en förmildrande omständighet när det gäller en tidigare felbehandlad tre månader gammal bebis, vars föräldrar nekas journalerna från läkare, eller tycker du det?

Tror du att skillnaden mellan aktiv och passiv dödshjälp är någon som Socialdemokraterna ser som någon seger mot ett etablissemang så är du dummare än vad du först ger både uttryck och intryck för att vara. Att du inte orkar skriva journaler kanske du har argument för som håller i en förundersökning, men jag hoppas verkligen att du inte arbetar med palliativ vård. Det finns mätfel i all laboratorieverksamhet, synd bara att det skall vara upp till den att ha bevisbördan bara för att ansvariga läkare slarvar med journaler när det gäller vård i livets slutskede.

Anonym sa...

Det var illasinnat svarat, men det är förrädiskt enkelt att sitta på läktaren och ondgöra sig.

Jag anser att åklagaren ska göra sitt jobb så bra som möjligt, men till skillnad från dig är jag inte säker på att hon gör det. Jag har blivit nekad min journal av en okunnig receptionist/undersköterska men kände till mina rättigheter. Den som nekat lämna ut en journalkopia i detta fall har troligtvis inte varit den anklagade läkaren! Det trodde jag att du begrep att jag menade!? Den som har nekat lämna ut en journal är den som inte följt regelverket! Ju fler som känner till regelverket dessto färre missförstånd.

Du skriver insinuant att jag inte "orkar skriva journaler". Det var ett mycket fult påhopp. Jag skrev att det finns tillfällen efter ansträngande behandlingar då man kan glömma det man brukar vara noga med annars. Personligen har jag aldrig glömt att skriva in läkemedelsanvändning kan jag trösta dig med.

F.ö. behöver jag tydligen tala om för dig att jag är partimedlem precis som du. Vad vi i partiet anser om vård i livets slutskede varierar även om du försöker antyda att det finns en partilinje.
Nuvarande lagstiftning tillåter inte aktiv dödshjälp däremot.

Du tar vidare väldigt lätt på det här med mätfel som vi i professionen tar mycket allvarligt på. Det är inte utan orsak flera provtagningar ibland görs. Gjorde rättsläkaren det när hon/han fick så uppseendeväckande mätvärden eller var barnet redan begravt när provsvaret kom? (förutom att labbet kan ha skickat provsvar från en helt annan patient)

Din inställning till människor i professionen - speciellt läkare i allmänhet - finner jag märklig, men det är tyvärr inte första gången jag mött den i partiet. Att du dessutom dömer läkaren "ohörd" och efter massmedierapportering finner jag mycket oetiskt. Jag hoppas slutligen att Du inte arbetar med Någon typ av vård - inte ens i politiska sammanhang.
Du har just de förutfattade meningar som inte hör hemma i seriöst vårdplaneringsarbete.

Jag tror inte att den kommer men jag ser fram emot din ursäkt. Du har nämnligen kränkt mig mig som människa med ditt "svar".

Krassman sa...

@Anonym
Nej du partivän, någon ursäkt blir det inte. Du får mer än gärna visa mig vart jag antyder att det finns en partilinje i denna fråga. Kan nämligen inte se att jag gör det.

Vad du vet om min inställning till anställda inom "professionen" har du inte någon aning om. Trots att du försöker göra en billig koppling till detta genom mitt sätt att se på denna enskilda fråga.

Det du skrev om att fylla i journaler gjorde du uppenbarligen i ett förklarade syfte, att när man är uttröttad av en känslomässig och mentalt krävande behandling kan man glömma att notera saker man normalt inte glömmer. Av vilket syfte, och vad tycker du den formuleringen tillför i debatten med denna dråp misstänkta barnläkare?

Var det för att ursäkta hennes agerande eller menar du på fullaste allvar att du behöver beskriva att man påverkas som vårdgivare av krävande behandlingar? Att sedan mena att jag tar lätt på mätfel när denna injiceringen som är gjord inte ens är journalförd är ju bara trams.

Sedan är det kul att du även är Socialdemokrat. Tyvärr så tycker du då att denna anmälan är en seger mot något "etablissemang". Du skrev själv så här i ditt första inlägg "....men sossar ser det som en seger mot etablissemanget varje gång en anmälan görs istället för att arbeta för att förbättra för sjukvårdspersonal så att de kan göra ett maximalt gott arbete"

Jag dömer ingen ohörd och bildar mig inte en uppfattning i något ämne genom vad media rapporterar. Däremot så tycker jag media pekat på att det finns saker som gör att åklagarens agerande är korrekt, något som du inte gör. Vi sitter inte någon av oss inne med svaren i denna fråga men tiden kommer att utvisa om förundersökningen läggs ner eller om det blir ett åtal.

Tråkigt att du uppfattar det som att jag kränkt dig som människa, men vi kan ju då glädjas åt att du i alla fall vara anonym och att du säkert kommer att komma över detta ganska snabbt.

Anonym sa...

Kort kommentar.

Tyvärr kan jag inte glädjas åt att du är min partikamrat. Du kan inte diskutera utan enfaldiga påhopp. Du negligerar mina frågor till dig och försöker göra dig viktig genom att nedvärdera mig. Men så är det ju - många inom partiet är klättrare av olika schatteringar och tål inte andras erfarenheter och åsikter när de bygger sina karriärer.

Krassman sa...

@Hillary2/Anonym?
Vilka frågor har du ställt som jag inte besvarat? Om jag missat att besvara någon så skall jag naturligtvis bättra mig. Däremot så besvarar du inte någon av mina frågor, vad beror det på? Om du känner dig nedvärderad så är det trist, däremot så så anser jag att du gott kan bemöta din tidigare kommentarer. Om inte så förstår jag varför.

Anonym sa...

Kan du inte själv upptäcka vilka frågor i mitt första inlägg du inte besvarade? Din oförskämt insinuanta fråga i nästa kommentar negligerade jag av ovan nämnda anledning. Din därpå följande kommentar var - ursäkta min uppriktighet - inte särskilt genomtänkt. Du kan möjligen debattera men tyvärr inte diskutera. Kommentar nr 2 fick mig att undra om du är en sådan människa som tror att det i tidningar skrivna orden alltid är riktiga uppgifter som gör att du bekvämligt och tryggt upphör att fundera över rimligheter i påståenden och icke jämför dem med dina egna eller andras erfarenheter och kunskaper och slutligen undviker att försöka tänka själv? Du skriver som en megafon för massmedia. Jag lovar definitivt att inte besvära dig igen.

Krassman sa...

@Hillary2
Okej slarivgt av mig, vi tar frågorna först då.
1)Läkaren har inte behövt ha brottsligt uppsåt, slarv och negligerande av rutiner räcker. Oavsett så skall det undersökas.

2)Nej jag är inte säker på att den är sann men varför skall rättsmedecin ljuga om en sådan sak när det tillhör förundersökningen.

Att du sedan inte vill svara på frågorna för att de inte passar tycker jag fortfarande är trist. Hade varit spännande att få höra av vilken anledning du själv skriver saker om Socialdemokrater eftersom du själv påstår att du är en. Men det svaret kommer nu aldrig att komma precis som detta med att det fanns en partilinje i detta.

Tack för dina synpunkter och lycka till i framtiden anonym. Själv skall jag fortsätta att vara en megafon för Socialdemokraterna, och det i mitt eget namn.

Hillary2 sa...

Jag känner mig föranlåten till en sista kommentar. Jag har aldrig ens insinuerat att rättsmedicinsk personal skulle LJUGA. Däremot har jag talat om andra ting som kan göra att provsvaren inte är sanna.
Ditt ordval tyder på att du inte begriper vad du talar om - än mindre vad jag skriver. Fortsätt gärna att brösta dig som socialdemokrat, men glöm inte att vi är fler än du i partiet.

Är du t.ex. nöjd med följande formulering:
"Tror du att skillnaden mellan aktiv och passiv dödshjälp är någon som Socialdemokraterna ser som någon seger mot ett etablissemang så är du dummare än vad du först ger både uttryck och intryck för att vara."

Du tog socialdemokratin som intäkt för att förringa min person med ett påstående som var taget helt ur luften!

I ditt senaste inlägg skriver du (enligt mig mycket märkligt):
"Hade varit spännande att få höra av vilken anledning du själv skriver saker om Socialdemokrater eftersom du själv påstår att du är en."

Jag delgav dig någon av mina erfarenheter av socialdemokrater såsom medlem i partiet och du undrar varför??
Jag anser kanske att en del attityder i vårt parti skulle behöva förändras...

slutligen ska du inte tro att du är mer megafon för socialdemokrati än vad jag är :-)