torsdag, april 09, 2009

Ny JO-anmälan men förundersökningen fortsätter

Turerna kring den dråpmisstänkta barnläkaren från Astrid Lindgrens barnsjukhus fortsätter. Den 2:a april så krävde den misstänkta barnläkarens och hennes advokat Björn Hurting att förundersökningen skulle läggas ner. Detta eftersom brottsmisstankarna mot henne var grundlösa och inte gick att styrka. Dessutom ifrågasattes om de nuvarande åklagarna kunde ge henne en opartisk behandling. Allt detta resulterade i en skrivelse till Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö, som hanterar klagomål mot åklagare.

Idag så meddelar vice överåklagare Marianne Ny att förundersökningen mot den dråpmisstänkta läkaren inte kommer att läggas ned. Kammaråklagare Elisabeth Brandt eller någon annan åklagare i Västerort i Stockholm är inte jäviga och därför finns inga skäl att lägga ned förundersökningen mot läkaren. Den dråpmisstänkta barnläkarens advokat Björn Hurting tycker så här om utvecklingen:

- Vi anförde jäv därför att åklagarna ägnat mer tid åt att försvara sig själva i medierna än att utredda det påstådda brottet. Min klient känner att hon inte kommer att få en rättvis prövning av misstankarna, säger han till TT.

Samtidigt som detta så JO-anmäler avdelningschefen på barnintensiven, Björn Larsson, Polisens agerande när de grep den dråpmisstänkta barnläkaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Han menar att det var omdömeslöst och äventyrade flera patienters hälsa. Han är kritisk till det plötsliga gripandet eftersom fallet med barnet vid tidpunkten redan var flera månader gammalt. Så här säger Björn Larsson till SvD

- Man borde ha gripit läkaren utanför arbetsplatsen i stället för att traumatisera personal och anhöriga. Man borde inte utsatt patienter för ett medicinskt risktagande. Förstod man överhuvudtaget vilken medicinsk risk man utsatte patienterna för, säger Björn Larsson.

Polisen har redan den tillbakavisat all kritik gällande gripandet och kommenterar nu denna JO-anmälan med att se det hela som ett vardagligt gripande utan speciella inslag. Om denna anmälan kommer att resultera in något annat än de andra JO-anmälningarna som gjorts mot rättsväsendet i detta fall återstår att se. Oavsett det så kan jag bara konstatera det faktum att uttrycket "låta rättvisan har sin gång" inte går att applicera i detta fall. Många har synpunkter på hur och vad som görs och allt detta verkar i mina ögon ha som syfte att förhindra att åklagarens förundersökning som skall ge en bild av vad de tror hände Linnea, som barnet hette, den där dagen på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Jag kanske har fel i mitt antagande, men jag tror inte jag är den enda som undrar detta.

Gammelmedia på detta:
SvD
, DN, DN2, Aftonbladet, SvD2

Nymedia på detta:
norha4you, Aurora

Krassman, In Your Face

11 kommentarer:

Jonny S sa...

Tvärtom, åklagaren borde ha kontaktat Socialstyrelsen för att få hjälp med att förstå vad som hände i detta komplicerade fall.

Du hör ju själv: Åklagaren menar att läkaren givit den döende patienten en dödlig dos.

I Norge är det lag på att polisen kontaktar socialstyrelsen i komplicerade fall. Det lär det nog bli i Sverige också.

Patientsäkerhetsutredningen är ute på remiss.

Krassman sa...

@Jonny S
Jo, så kanske det blir i framtiden i Sverige oxå. Till detta enskilda fall är ju problemet att dosen som Linnea fick aldrig noterats i hennes journal. Vilket även Socialstyrelsen påpekat redan. Det är just det som gör mig orolig, och säkert åklagaren oxå.

Att inte förundersökningen lagts ner trotts alla anmälningar tycker jag i alla fall pekar på att det finns något i denna historia som inte stämmer. Om det nu ledar till åtal får vi ju se men jag tycker att åklagaren måste få göra sitt jobb.

Anonym sa...

Att utredningen fortsätter behöver inte alls betyda att ngt inte stämmer. Det kan bara ytterligare tyda på en åklagares inkompetens. Flickan var döende och fick vård för att minska sitt lidande, inget konstigt med det. Höga doser ges dagligen till cancersjuka och andra som också har svåra smärtor och ångest. Och hur vet man vad som är en för hög dos?? Sådant går inte att mäta i efterhand. Finns ingen forskning på spädbarn. Man vet inte hur doserna förändras i kroppen när lever och njurar slutar att fungera. Och sedan kan medicineringen stå på en stund även efter att barnet har avlidit, vilket ökar dosen ytterligare...

Anonym sa...

Eftersom ingenting finns noteras i journalen så har ingen dos givits överhuvudtaget. Så måste det ju vara. Om polisen alltid gör rätt så måste väl journaler alltid vara sanna eller?

Anonym sa...

NEJ Jonny S,det finns INGET undantag för läkare i eller utanför läkarens arbetsområde när det gäller misstanke om brott!

Svensk lag är helt korrekt!ALLA skall behandlas lika. Så har skett och bara de som har myror i byxorna eller tror sig vara för mer än andra har något som helst att klaga på här! Socialstyrelsen har INTE till uppgift att utreda misstanke om dråp, mord, Aktiv eller Passiv dödshjälp! Hade varit mycket märkligt om de hade fått det.

Observera som jag skriver i http://norah4you.wordpress.com/2009/04/09/sjalvklart-att-utredningen-mot-lakaren/
"Premisserna för att svensk domstol inte skulle kunna utreda OM en läkare medvetet eller omedvetet gett dödlig dos till ett barn, är exakt samma som om någon annan, ointressant vilken, skulle kunna bevisas ha gett ett barn en dödlig dos, medvetet eller omedvetet. DVS.

P1: rättsmedicinskt utbildade obducenter kan göra en obduktion på ett för tidigt fött barn. Den premissen är sann.

P2: Rättsmedicinalverket har kunskap att analysera gift i vävnader. Den premissen är sann."

Läkare är inga Gudar. Tack och lov. Det innebär också att ingen har rätt oavsett yrke eller bakgrund att avgöra om en annan människas liv aktivt skall få avslutas. Observera också att det är INTE samma sak som att inte sätta in eller besluta sätta ut behandling som inte anses meningsfull.

Krassman sa...

@Anonym:
Att få vård för att minska lidandet i livet slutskede sker varje dag, det är sant. Men att ge så mycket så att man påskyndar dödsförloppet är olagligt. Det är då det blir aktiv dödshjälp.

Flickan hade felbehandlats tidigare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Efter det hade hon varit hemma med sina föräldrar men blivit sjuk igen. Föräldrarna ville flytta henne till Akademiska i Uppsala, men fick det inte. De ville även få flickans journal, men de fick de inte heller.

Den mängd narkosmedel som återfanns i Linneas blod var 1000 gånger högre än vid normal användning. Hade mängden man använt skrivits in i journalen, som det skall göras, hade den här frågeställningen aldrig behövt vara aktuell. Det är svårt att mäta i efterhand, det har jag oxå läst mig till men det är inte att argument till varför man inte skall låta åklagaren fortsätta att göra sitt jobb. Hade allting journalförts, som det skall enligt Socialstyrelsens allmäna regler som gäller inom sjukvården sedan 17 år tillbaka så hade läget varit ett helt annat.

@Norha4you
Mycket bra synpunkter och jag kan bara hålla med.

Anonym sa...

Har ni inte fattat att det där med 1000ggr är det som åklagarsidan helst vill glömma av allt? Den beskrivningen av dosen pekar på att ingen rimlighetsbedömning gjordes innan gripandet och vid häktningsförhandlingen. (Dosen är i princip omöjlig att ge och skulle innebära att man bytte ut större delen av barnets blod mot vatten med smärtlindring.

Krassman sa...

@Anonym
Ändå var det rättsmedicin som angav den mängden om jag minns det hela rätt. Men som jag skrivit tidigare. Hade läkaren gjort sitt jobb så hade dessa analyser inte behövts. Felet är fortfarande den ansvarige barnläkarens eftersom att detta inte jornalförts.

Jag konstaterar att förundersökningen fortsätter trots alla påpekanden om brister i analyser och JO-anmälningar. Om det blir åtal vet ingen, men varför somliga inte vill att rättvisan skall ha sin gång är tydlig. Lika inför lagen heter det visst. Kanske känns främmande för vissa att även lagen gäller en sådan yrkesgrupp som barnläkare.

Anonym sa...

Jag skulle tippa att dom flesta vill ha likhet inför lagen även om narkosläkare tydligen kan frihetsberövas och sedan häktas för att tingsrätten inte förstår deras jobb. (Åklagaren vågade inte ens låta hovrätten pröva häktningen.)
Läkaren är inte ensamt ansvarig för journalföringen.
Rättsmedicin är nu väldigt tysta angående fallet av nån' konstig anledning.

Krassman sa...

@Anonym
Om nu åklagarsidan inte sköter sitt jobb så är väl det knappast något som är negativt för den dråpmisstänkta barnläkaren. Det kan väl bara göra att chanserna för att åtalet lägg ner, eller har jag missat något. Jag tror inte åklagaren hade skäl att låta hovrätten pröva häktningen, annars hade de säkert gjort det. Om det är så att de inte "vågade" så sitter du säkert med förstahands information som du bör meddela Björn Hurtig som är den dråpmisstänktas advokat.

Det är för övrigt samma advokat som anförde jäv som orsak till varför åtelet skulle ogillas.

”Vi anförde jäv därför att åklagarna ägnat mer tid åt att försvara sig själva i medierna än att utredda det påstådda brottet. Min klient känner att hon inte kommer att få en rättvis prövning av misstankarna”

Vilka som drivit mediadrevet i denna historia tycker jag är uppenbart, och det är inte åklagrasidan. De uttalar sig inte längre till media, därför är det tyst.

Sedan så måste det väl ändå vara någon som är ansvarig för att journal skall skrivas.

Anonym sa...

Det tragiska är att en svensk domstol på så godtyckliga grunder kan ruinera en persons förutsättningar. Hade åklagaren trott att hon hade kunnat få hovrätten att godkänna häktningen hade hon givetvis låtit domstolen behandla ärendet. Det är ytterst ovanligt att en person som påstås vara misstänkt för mord försätts på fri fot.
Att Peter Althin och och åklagaren har slutat att vända sig till pressen beror säkert inte på omtanke av någon av de drabbade utan att dom inte kommer någon vart trots att det bara är dom som har hela förundersökningsmaterialet.
Självklart skall journalföringen skötas korrekt. Att mordanklaga en person för att så inte är fallet är absurt.