torsdag, april 09, 2009

Inför trängselskatt i Norrtälje

Under veckan som varit har vi kunnat följa i NT hur den borgerliga regeringen kommer att stötta Norrtälje kommun i denna svåra lågkonjunktur som nu råder. Skatteunderlaget för Norrtälje kommun sjunker, arbetslösheten stiger och kostnaderna för Socialkontoret ökar. Vad är då budskapet från den borgerliga regeringen till Norrtälje kommun. Jo följande, ni får 29 miljoner av oss, så får vi 50 miljoner av er. Alltså så kommer vi gå 21 miljoner minus.

Detta märkliga resultat blir det nu när den borgerliga regeringen med alla medel försöker få kommuner, landsting och företag att betala för satsningar inom infrastrukturen som egentligen staten skall betala. Detta handlar naturligtvis om Västra vägen. Kommunens nota för att betala vissa delar av vägen uppgår till cirka 31 miljoner, nu vill alltså staten ha 50 miljoner till för att vägen skall byggas. Jag tycker inte att kommunen skall betala eller låna ut en enda krona mer till vägverket för Västra vägen. Vi har faktiskt viktigare saker att prioritera i vår kommun än denna väg.

Vi behöver prioritera kvalitén inom barnomsorg och skola. Vi behöver se till att de som står längst från arbetsmarknaden får möjlighet till jobb eller utbildning. Vi behöver se till att de som är i behov av stöd och hjälp från Socialtjänsten får det. Vi måste se till att de som är i behov av sjukvård eller omsorg skall få det. Vi behöver bygga mer hyreslägenheter och ge våra unga möjligheter till feriearbeten. Vi behöver satsa på vuxenutbildningen och SFI-verksamheten för våra nya kommun innevånare. Vi behöver med andra ord inte satsa en krona till på Västra vägen. Jag har tidigare talat om att Västra vägen bör finansieras via en trängselskatt. Den möjligheten finns i lagen och det är inget ovanligt i andra länder i Europa. Låt de som använder vägen betala för det. Låt inte barnomsorg, skola, omsorg och våra kommuninvånare få betala mer för Västra vägen. Inför trängselskatt i Norrtälje.

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: