fredag, april 03, 2009

Jobbkris även på arbetsförmedlingen

Våra arbetsförmedlare som ska möta varseltsunamin som sköljer över landet har fått klart sämre förutsättningar för att utföra sina uppdrag. Regeringen har kraftigt skurit ner resurserna till Arbetsförmedlingen. I den undersökning som fackförbundet ST gjort säger 72 ­procent av arbetsförmedlarna att de tror sig inte klara sitt uppdrag med nuvarande resurser. Jämfört med 2006 har man skurit ner anslaget från Regeringen till Arbetsförmedlingen med en halv miljard kronor. Vilket inneburit en personalminskning från 11000 anställda -06, till 9000 idag.


Arbetsförmedlarna anser att den nuvarande arbetsmarknadspolitiken riskerar att leda till högre arbetslöshet i stället för lägre. Detta beror på att de åtgärder som erbjuds är felaktiga och för få i en lågkonjunktur, medan de åtgärder som är effektiva har minskats. Exempelvis finns idag drygt hälften så många arbetsmarknadsutbildningsplatser, cirka 7400, jämfört med -06 då det fanns cirka 14000 platser. Den borgerliga passiviteten som råder håller alltså på att även skapa en jobbkris på själva arbetsförmedlingen. Under valet så mer eller mindre bespottades arbetsförmedlingen och försäkringskassan av den borgerliga valkampanjen och där ligger nog mycket av anledningen till varför båda genomgått stora besparingar och omorganisationer.

Under valrörelsen -06 hade vi Socialdemokrater inte en tillräckligt tydlig politik för jobben. Detta straffade sig, trots att arbetslösheten det året hamnade på närmare 4%. En regering får aldrig betalt för vad den presterat utan för vad den kommer att prestera. Det skall bli intressant och se hur länge denna borgerliga regering kommer fortsätta med sitt sjusovande och underpresterande när det gäller jobben. En inte allt för svår uträkning är att lagom till valåret så kommer alla resurser som går att uppbringa från Anders Borg gå till projekt för att frissera siffrorna över arbetslösheten. Prognoserna säger att vi då kommer ha en arbetslöshet på 10-12%. Jag har svårt att tro att Anders Borgs ursäkter och borgerlighetens projekt kommer att räcka för en valseger.

Gammelmedia på detta:
SvD, SvD2, DN, DN2, Aftonbladet

Nymedia på detta:
Jobbävningen
, Peter Andersson, Alliansfritt, S-buzz, Veronica Palm, U-bloggen, Alexandra, Johanna Graf, Eva-Lena Jansson, Hanna Bergstedt,
Sofie Åhgren

Krassman, In Your Face

8 kommentarer:

Anonym sa...

Lägg ner. Arbetsförmedlingen har inte klarat sina uppgifter, oavsett budget. Kanske kan skiten läggas ned snart.

Krassman sa...

@Anonym
Åsikter om arbetsförmedlingen är jätte lätt att ha. Jag har dom, precis som du. Du kan väl läsa Arbetsförmedlingens årsredovisning för 2008 så kanske vi kan fortsätta debatten om Arbetsförmedlingen, deras uppdrag, deras resurser, utfall och kostnader. Åsikter utan insikter som dina har jag nämligen svårt att bemöta. Följ länken till årsredovisningen så kan vi fortsätta senare. Något som även borgerligheten skulle tagit sig tid att göra.

http://www.arbetsformedlingen.se/admin/Documents/ams/ar2008.pdf

PeO sa...

Att hänga upp hela sin strategi inför valet 2010 på jobben känns lite tunt. Folk är väl inte dummare än att dom fattar att om det inte finns jobb så finns det inte jobb och inga floskler från S sida kan ändra detta. Siffrorna talar sit tydliga språk.

Krassman sa...

@Peo
Kanske inte bara på jobben. Men man kan ha ett huvudbudskap, och inte 100 stycken som vi hade i förra valet. Nu låter du som Anders Borg Peo, igen. Att säga att en lågkonjunkturs effekter inte kan motverkas genom en aktiv arbetsmarknadspolitik är ju bara trams, och det vet folk Peo.

Anonym sa...

aktiva arbetsmarknadspolitik är ju knappast att kasta lite mer pengar på utbildningar som arbetsmarknaden inte efterfrågar. Skärpning. Dags att accepetera att sossarna bara är ett parti bland alla andra. Dags att komma med lite nytänk och inte gammal mossig s-politik som du förlorat på en gång redan, eller?

Krassman sa...

@Anonym
Under 2007 hävdade Svenskt Näringsliv att 90 000 rekryteringar gick åt skogen förra året på grund av regeringens nedskärningar på utbildning. Det handlar knappast om att kasta lite pengar på utbildningar som verkar vara den borgerliga regeringens strategi. Det behövs medvetna satsningar. Så här långt har Socialdemokraterna föreslagit detta när det gäller utbildningar.

20 000 platser i ett spetskompetenslyft
50 000 fler utbildningsplatser i ett Kunskapslyft

* Den som jobbar deltid men söker jobb på heltid ska få ett erbjudande om vidareutbildning.
* Utbildningen ska ske inom ramen för yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning och Socialdemokraternas satsning på utbildningsvikariat i offentlig sektor.
* De som löper störst risk att bli utförsäkrade från a-kassan ska prioriteras.
* Utbildningen ska kunna läsas in parallellt med arbetet.
* Utbildningen bör riktas mot branscher där det är lättast att få heltidsjobb.
* De som kommer till Arbetsförmedlingen får inte det bemötande och stöd de har rätt att kräva.
* Kompetensförmedlingen ska ha större fokus på att utbilda människor för de nya jobb som växer fram.
* Kompetensförmedlingen ska också arbeta med dem som vill byta arbete.
* Socialdemokraterna tillsätter en intern utredning som ska lägga förslag.
* En kompetensförsäkring ska ge människor ekonomiska möjligheter att vidareutbilda sig i vuxen ålder.
* Om fler får möjligheten att förnya sina kunskaper eller få en ny utbildning kan de stärka sin ställning på arbetsmarknaden och gå vidare innan de förlorar jobbet. Och företagen får lättare att anställa när det finns gott om välutbildade människor.
* En försäkring innebär att alla bidrar och alla får del av den.
* Målet är att en kompetensförsäkring ska vara på plats under nästa mandatperiod. Ett förslag ska presenteras inför partikongressen i höst.

Anders Borg medger att den Socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken ger 15-20 000 fler arbeten. Sven-Otto Littorin säger att utbildning är snabbaste vägen till ett nytt jobb och önskar att regeringen kunde göra mer. Men du kanske inte delar deras uppfattningar. Men du vill prova nya saker för att skapa jobb. Det kanske är sänkt A-kassa, sänkt sjukersättning och sänkt skatt för de som redan har mest.
Det som var nytänket från Anders Borg och Sven-Otto Littorin tidigare. Jag vet dock inte om de är så nöjda över resultaten Anonym men det kanske du är. Men du kanske har andra idéer på vad som kan skapa nya jobb, i så fall lyssnar jag mer än gärna. Alla goda idéer skall prövas tycker jag, så kom igen nu. Bidra med lite nya tankar.

Anonym sa...

Socialdemokraterna borde vara skakade, folks acceptans för inkompetens i ledningen minskar drastiskt när det börjar svida i skinnet om de inte sköter sitt jobb. Sen kan du och andra prata om jobbkris hur mycket ni vill. Först Robinson Janne och sedan Wanja. Fattar ni inte att ni inte har något kvar att säga som folk tror på?

Krassman sa...

@Anonym
Håller med dig. Visst är allt detta skit men att tro att valet 2010 kommer att handla om detta tror jag inte. 531 dagar kvar till valet idag, det kommer komma nya dalar och toppar, det är jag säker på.