fredag, januari 21, 2011

Vad kommer ske med vargarna i Riala?

I dag så har undertecknad och Tove Åström Engvall en artikel publicerad i NT gällande vargarna i Sveriges minsta revir, Rialareviret. Vi känner oro för vargarna med tanke på den debatten som förs och de uttryck som hatet och rädslan för vargarna i reviret skapat. Sabotage och falska skyltar med dessinformation om vargen satts ut i reviriet för att piska på stämningen och man kan bara undra vilken framtid Rialavargarna har om debatten forsätter på det här viset. Hela artikeln hittar ni här, och nedan i sin helhet.

------------------------------------------------------------------------


I dagar som dessa är vargdebatten hetare än någonsin, en het debatt som även berör vår egen kommun. Flocken av vargar i det som kallas Rialareviret lever i vårt lands minsta revir och motståndet mot dessa vargar har gång efter annan gjort sig tillkänna. Vi har sett falska vargskyltar uppsatta för att skrämma allmänheten, där den påstådda avsändaren av informationen varit länsstyrelsen.

Det förs även en hård och infekterad vargdebatt på Facebook, som initierats på grund av vargarna i Rialareviret. Trots det ursprungliga syftet med att hålla debatten på en seriös nivå, så domineras den nu av ytterligheterna. Till detta så kunde vi så sent som i julhelgen läsa att en fårägare i Riala fått sitt rovdjursavvisande stängsel vandaliserat.

Trots att stockholmare tycker mer om varg än genomsnittet i Sverige, 81 procent jämfört med 71 procent i övriga landet, så är rädslan och hatet mot varg påtagligt i vår kommun. Den rädsla som finns måste mötas med respekt, och hatet med saklig debatt. Att döma av det rådande läget så finns det dock de som inte vill att en saklig debatt dominerar. Om vargfrågan och grunden för en svensk rovdjurspolitik över huvudtaget skall få acceptens så måste debatten föras med förståelse och respekt, från alla parter.

Varghannen i Rialareviret är född på försommaren 2008 i Hälsingland och är avkomma efter en varg som vandrade in till Sverige från Finland. Rialahannen bär därför på nya gener som har betydelse för hela den Skandinaviska vargstammen. Hannen har tillsammans med tiken, som kom till reviret sommaren 2009, tre valpar. Med bakgrund av den förda debatten och sabotaget i julhelgen så kan man inte bli annat än orolig för deras framtid.

Om det nu bildas en organisation av Facebook-gruppen ”Våga Vägra Vargen”, som det tidigare meddelats, så har vi en vädjan till dem som är engagerade. Se till att det inte är ytterligheterna som avgör den röst som hörs, och ta avstånd från de uppenbart olagliga handlingar som utförts för att piska på rädslan och hatet mot våra vargar.

Sveriges rovdjurspolitik baseras på att staten skall ta ansvar för att arterna björn, järv, lo, varg och kungsörn ska finnas i så stora antal att de långsiktigt kan leva kvar i den svenska faunan. Det behövs dock en ökad långsiktighet än den politik som förs idag, men oavsett detta så har alla som tar debatten ett ansvar att se till att frågan handlar om hur dessa rovdjur långsiktigt skall leva kvar.

Om man verkligen bryr sig om vargen borde man lägga kraften i den diskussionen, och på att hjälpa dem som lever med rovdjuren att hitta sätt att göra det hanterbart. Då krävs att debatten handlar om det, snarare än att det bara är ytterligheternas röster och gärningar som får dominera och styra. Vi tänker göra vårt i debatten för detta, och vi hoppas att ni andra gör det också.

Kristian Krassman (S)
Tove Åström Engvall (S)

2 kommentarer:

Anonym sa...

Krassman, vad hade du för agenda på mötet den 15 maj när vi nybildade FNR i ABC-län? Av det jag läst som du skrivit sedan dess så verkar du tycka att allt är ok med införandet av frilevande varg bland människor i Sverige. Mycket märkligt då den förstör så mycket av landet och var stans den befinner sig. Jag uppmanar dig att åtminstone ha anständigheten att beställa och läsa en mycket välskriven bok på http://www.vargboken.com/, så att du kan tillskansa dig fakta och kunskap i ämnet. Om du inte ändrar uppfattning efter det heller, då ska du nog söka dig annan sysselsättning än att vara politiker. /Björn Smittsarve

Krassman sa...

@Björn Smittsarve
Det jag har på mina agenda är att försöka lyfta debatten om vargen, vilket inte är något nytt. Jag kan konstatera att man istället för att hitta försöka hitta gemensamma frågor att arbeta på tillsammans så kopierar man arbetssättet från andra revir och regioner. Detta gäller alla inblandade, med några få undantag. APU-jägare-boende-hundägare och politiker gör samma misstag som överallt annars.

När du skriver införande av varg så förstår jag inte riktigt vad du menar. Jag är skeptisk till inplantering av varg och tror inte det är lösningen för att skapa en livskraftig vargstam.

När det kommer till din uppmaning och min anständighet att beställa boken så blir det ännu mer intressant. Fakta och kunskap är det som behövs i frågan om vargen och här är både bevarande sidan och dess motståndare överens. Jag tror inte på en "nollvision" för svensk varg och anser att den skall finnas i vår fauna. Då är det upp till politiken att se till att det fungerar så bra som möjligt.

Boken kommer jag att läsa, och om du tycker att jag då är en anständig person som tillskansat mig fakta i kunskap i ämnet får vi se när jag läst den. Du är inte den första vargmotståndaren som "tipsar" mig om boken så det skall bli spännande att ta del av den och analysera dess innehåll.

Om jag kommer att byta åsikt i min ståndpunkt att dela den fastslagna rovdjurspolitiken (eller vad du nu menar) tvivlar jag redan nu på och frågan om mitt politiska engagemang, inte min sysselsättning , skall ifrågasättas på grund av detta får stå för dig. Det berättar dock mer om ditt engagemang än mitt Björn.