måndag, maj 11, 2009

Kompetensförmedlingar och att lyssna på Soros

Att vi skall möta framtidens utmaningar med kompetens har de flesta konstaterat, dock inte alla. Passiva åtgärder är inte framtiden utan att utbildning och kompetensutveckling är det borde vara uppenbart för de flesta. Orsaken till att den Moderata regeringen väljer att blunda för detta faktum kan bara vara att en aktiv politik för ökad kompetensutveckling genom utbildning kostar statliga skattemedel. Socialdemokraterna som konsekvent levererat förslag efter förslag på ökade resurser till utbildning under lågkonjunkturen levererar nu nästa förslag för att öka vår konkurrenskraft, att ersätta arbetsförmedlingen med en kompetensförmedling, förslaget är baserat på fem åtgärder.


* Ersätt Arbetsförmedlingen med en kompetensförmedling som arbetar med att få fram den kompetens arbetsgivarna efterfrågar.

* Inrätta en kompetensförsäkring som gör det möjligt att studera en kortare eller längre period mitt i arbetslivet.

* Inrätta en kompetenskommission som kartlägger behov och tillgång på yrkesutbildningar och tar initiativ till utbildningssatsningar.

*Slå ihop Arbetsförmedlingen och delar av Försäkringskassan till en ny organisation, Kraftsam. Organisationen ska ge ett samordnat stöd till arbetslösa med komplexa behov och svag ställning på arbetsmarknaden.

* Alla människor ska kunna leva på en lön. Alla som har behov av det ska ha rätt till en handlingsplan och personlig handledare för att utifrån sina behov få aktivt stöd mot ett arbete.

Vi Socialdemokrater sätter politiken för jobben först. Vi vet att de nya jobben aldrig kommer att komma om man inte vågar att satsa på varje enskilds möjlighet att utvecklas. Svenskt Näringsliv pekade på över 80 000 missade matchningstillfällen på arbetsmarknaden under 2008. Detta eftersom det satsades för lite på utbildningar som möter arbetsmarknadens krav. Så nog finns det, och går det att skapa fler jobb. Då duger det inte att förvalta arbetslösheten genom passiva åtgärder och återhållsamhet. Såg igår världens rikaste och mest inflytelserika man, den amerikanske finansmannen George SorosAgenda. Han menar att Europa nu har ett sämre utgångsläge än USA för att ta sig ur krisen. Detta eftersom regeringarna i Europa inte likt Barack Obama vågat ta initiativ till att göra investeringar i att få fart ekonomin. Händerna i byxfickorna och stå och titta på duger inte. Sverige kan bättre, precis vad Ylva Johansson (S) och Sven-Erik Österberg (S) bevisar i sin artikel i SvD om kompetensförmedlingar.

Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta:

Krassman, In Your Face

2 kommentarer:

PeO sa...

Att lägga ner AF är ju inte en dag för tidigt. Dock finns det ju en del frågetecken i övrigt i detta förslag. Bortsett från det faktum att en sån här myndighet skulle skapa ett antal pappersvändarjobb så undrar man över följande:

få fram den kompetens arbetsgivarna efterfrågar - mja, lättare sagt än gjort när inte dagens unga vill utbilda sig till dessa kompetenser (teknik, data, miljö, medicin...) utan barar vill hålle på med media eller spela poker ;-)

möjligt att studera en kortare eller längre period mitt i arbetslivet. Bra ide men har det inte redan prövats i friåret? Och de som gör detta kanske mest vill gå en skrivarkurs eller lära sig snickra möbler eller förverkliga sig själv.

tar initiativ till utbildningssatsningar. OK - men om ingen vill gå dessa utbildningar då? Vad som krävs och vad folk vill är två helt skilda saker.

Alla människor ska kunna leva på en lön - helt rätt men i praktiken går det ju inte med det skattetryck vi har idag och alla j*vla avgifter på arbete.

det satsades för lite på utbildningar som möter arbetsmarknadens krav. Så nog finns det, och går det att skapa fler jobb. Visst, men återigen skall vi tvinga folk att utbilda sig till saker de inte vill? Det behövs en morot utöver detta tror jag. Och vad är det för 80000 matchningar som är fel? Vilka typer av jobb saknas och vilka typer av jobb har folk? Bilbyggare finna det gott om...

George Soros som byggt upp en förmögenhet på att skoningslöst sänka mindre länders valutor och karva hål i deras ekonomier och knappast är nån Good Guy. Han ser nog mest att det finns gott om potentiella offer bland de mindre EU länderna.

Kraftsam sa...

Mycket bra förslag att lägga ner arbetsförmedlingen.. Har under mina år aldrig fått ett arbete genom arbetsförmedlingen. Hehe kanske Kraftsam kan vara bättre för oss sjuka