tisdag, maj 12, 2009

Mellin önskar varken trygghet eller löneökningar

Idag kan jag läsa på/i Aftonbladet att Lena Mellin med en stor portion minimal verklighetsförankring (bra oxymoron), ett kryddmått fantasi och en knivsudd inspiration hämtad från finanspolitiska rådets rapport löser ungdomsarbetslösheten. Det är nämligen lönerna och de ungas trygghet som är orsaken till att 1/4 av alla unga idag saknar arbete.

Lena Mellin skriver att det är ett problem att fackliga organisationer driver kravet att under avtalsrörelser höja lägsta lönerna. Som intäkt för detta tar hon Finanspolitiska rådets kommentar att det är ”troligt att höga minimilöner missgynnar ungdomar”. Ja du Lena Mellin, visst är det ett problem att unga skall ha lön överhuvud taget? Det vore väl naturligtvis bättre att alla unga diskrimineras och att ungas löneutveckling inte skall garanteras som för andra grupper på arbetsmarknaden. Då skulle kraven på bostäder, barnomsorg och skola minska och på så sätt räddas nationen från undergång, eller? Det kanske är så att Lena Mellin står för samma linje som Johan Staël von Holstein att man skall jobba gratis. If you pay penuts, you get monkys, säger ett talesätt och i samma andetag börjar jag fundera på vilken lön Lena Mellin har.

Det andra problem är enligt Lena Mellin att de ungas rättigheter på arbetsmarknaden stänger ute dom från den samma. Det är alltså lagen om anställningsskydd som är problemet. Att LAS har varit ett starkare skydd tidigare och att ungdomsarbetslösheten då var lägre verkar inte vara något som Lena Mellin reflekterat över. Hon menar att det är LAS som gör att arbetsgivare är försiktiga med att anställa unga och att det är därför det oftast tidsbegränsade anställningar. Att hon har så dålig verklighetsförankring och inte har koll på att provanställning i sex månader är mer eller minde praxis är märkligt. Det kan även ses lite märkligt att skälen som Lena Mellin uppger inte delas av arbetsgivarna själva, min erfarenhet som jobbat fackligt i cirka 15 år säger något annat.

Gammelmedia på detta:
Aftonbladet

Nymedia på detta:
Jobbävningen, Eva-lena Jansson

Krassman, In Your Face

6 kommentarer:

Krassman sa...

@Roberth
Jag tog bort din kommentar. Du kanske själv förstår varför.

Anders F. sa...

Jobbigt att läsa med alla stavfel och särskrivningar. Dessutom är det inte fel att belysa vilka negativa konsekvenser den förda politiken får, vilket inte i sig behöver innebära att hon pläderar för att avskaffa LAS. Du argumenterar väldigt konstigt.

Markus "LAKE" Berglund sa...

Hmm, du skriver ett helt långt stycke där ju raljerar över Lena Melins konstaterande att ungdomar får svårare att få jobb eftersom tröskeln är hög att komma in, genom exempelvis höga minimilöner(halmgubbe anyone?), men jag tror du glömde argumenten. Det är mest ett hätskt utfall.

Ps, du kan väl ändra stavningen på "värklighetsförankring" i alla fall, jag trode först du skulle skriva något om värk/sjukvård...

Krassman sa...

@Anders
Var lite väl stressad med att få klart inlägget och jag håller med om att det inte var den bästa stavningen.

Sedan så tycker jag inte heller att det är fel att belysa problem, skillnaden är just att jag inte ser ungas löner och deras trygghet på arbetsmarknaden som ett problem. Om du Anders beskriver ett problem, brukar du då inte plädera för en lösning i själva problembeskrivningen. Jag tolkar att Lena Mellin som att hon gör just detta.

@Markus
Ha ha ha, värklighetsförankring, det är det som den borgerliga sjukvårdspolitiken behöver.

Okej, till saken. Löner, försäkringar, trygg och säker arbetsmiljö och arbetsgivar avgifter är några av de saker som gör att arbetskraft i Sverige kostar pengar, all arbetskraft. Denna argumentation med trösklar känner jag väl till från 2006 upplägget och vi kan ju då fundera på om det är ungdomarna själva som skall betala för att dessa "trösklar" är för höga.

Det är fortfarande så att de löner som förhandlas görs av två parter. All fördelning mellan olika löneklasser och avtalsområden betyder att man fördelar det som man kommit överens om. Om företagen inte har råd att betala det som krävs enligt kollektivavtal så förstår de flest vad som sker, då blir det konflikt. Att våra unga på arbetsmarknaden skall betala med en sämre löneutveckling när arbetsmarknadens parter satt priset på arbetet gemensamt faller på sin egen rimlighet.

Försök att applicera det tänket på en annan grupp i samhället som har svårt att få arbete så förstår du vad jag menar. Ta arbetslösa akademiker eller de som fyll 55 år, eller varför inte invandrare. Kalla det gärna för ett hätskt utfall, för det var skrivet i mer eller mindre affekt.

Valleymountain sa...

Jag la in en kommentar under Lenas/AB:s artikel där jag uttryckte min åsikt att Lena uppenbarligen saknar kunskap om sakförhållanden och att artikeln i sig kan leda till lägre löner för alla, då hon spelar arbetsgivarna rakt i händerna. Censur direkt, tyvärr.

Självklart har en arbetsgivare alla möjligheter att fortare än kvickt göra sig av med anställda ungdomar, som vanligtvis inte ens hunnit gå med i något fack, vilket brukar leda till att arbetsgivaren råkar glömma att betala diverse löner, semestererättningar (som de bakar in i lönen) osv.

Lika självklart anställer inte någon arbetsgivare någon överhuvudtaget om man inte räknar med att få tillbaks mer än man betalar.

Krassman sa...

@Vallymountain
Väl skrivet Vallymountain, man märker snabbt att de flesta liberaler saknar kunskap över hur arbetsmarknadens parter sköter sina sina avtal på arbetsmarkanden och hur det verkligen går till. Okunskapen, analysen och problembeskrivningarna vittnar om väldigt grunda kunskaper.