onsdag, maj 06, 2009

Krav istället för resurser från Björklund, oväntat!?

Utbildningsminister Jan Björklund tar till orda i SvD idag. Han menar att krav på att kommunerna skall freda skolan från nedskärningar under lågkonjunkturen kommer att ge effekt. Så pass stor effekt att spåren i skolan inte blir lika stora som de blev efter 1990-talets ekonomiska kris. Detta är Björklunds svar på den senaste undersökningen från Lärarnas riksförbund som visar att tre av fyra kommuner skär ner i skolan. Samt att elever i varannan svensk kommun kommer att få gå i större klasser när lärare varslas och sägs upp. Det skall bli intressant att se hur Folkpartister ute i kommunerna svarar Jan Björklund på detta krav.

En tydligt kravmärkt furir skall rädda skolan genom vadå, krav.

Med detta uttalande så ställer Jan Björklund upp bakom Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann (M) som tidigare aviserade att kommunerna nu måste ta ansvar och "värna om välfärdens kärna". Då spådde Schlingmann att Moderatkommuner nu skulle höja skatterna för att göra just detta. Skattehöjningar som direkt kommer att slå mot låg och medelinkomsttagare. Den borgerliga regeringens strategi att låta kommunerna få ta ansvaret över de oansvariga skattesänkningarna de genomfört är uppenbar, vilket säkert kommer få många borgerliga företrädare på kommunal nivå att koka av vrede.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) beräknar just att landets kommuner och landsting kommer att göra ett underskott på 8 miljarder i år, trots de extra 9 miljarder som de fått i år. Att nu Jan Björklund ställer krav på kommunerna istället för att leverera medvetna satsningar känns igen från han sätt att se på skolpolitiken. Att krav istället för stöd och resurser skall ge bättre resultat i längden har aldrig visat sig att fungera, men å andra sidan så är väl detta agerande konsekvent med den borgerliga regeringens. SKL förutspår minskade skatteintäkter på 20 miljarder för 2010, denna kris är den värsta sedan 30 talet och den kommer att drabba alla. Speciellt de verksamheter som är stora utgifter för kommunerna. Skola, förskola och omsorg, detta oavsett vilka krav Jan Björklund dikterar från sin piedestal. Hade han menat allvar med sitt uttalande så hade den borgerliga vårproppen tillgodosett våra kommuner och landstings behov, för året och de kommande två. Precis som vi Socialdemokrater gjort i vår budget.

Gammelmedia på detta:
SvD, SvD2

Nymedia på detta:
Från min horisont, Krohniskt, Christermagister, Ett hjärta rött, Berzell

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: