torsdag, maj 21, 2009

Skulle inte han lämna (M) på grund av FRA

Idag så tar MUF:s ordförande till orda på SvD:s brännpunkt. Niklas Wykman som skulle lämna Moderaterna på grund av FRA, men som fortfarande är med, beskriver att en av de bidragande orsakerna till det låga intresset för EU-valet är att fel frågor är i fokus. MUF:s valarbetare får nämligen bara frågor om den svenska ungdomsarbetslösheten. Om det nu betyder att det varit fel frågor i fokus de under de tre tidigare valen, eftersom valdeltagandet minskat för varje gång meddelar dock Wykman inte. Att mätningar visar på att vi kommer få ett liknande valdeltagande som till det förra EU-valet, och att den negativa trenden skulle vara bruten är tydligen något Wykman reflekterat över. Jag måste ändå ge honom en eloge, och det är för hans beskrivning av Moderaternas misslyckande jobblinje.

Wykman skriver att om Moderaterna vill nå flera unga väljare måste man börja prata om problemet med bristen på jobb för unga, med andra ord det som Moderaterna gick till val på 2006, ni vet det där snacket om att fixa utanförskapet. Lösningen på Moderaternas problem, är enligt Wykman, att ansluta sig till Centerpartiets linje och se ungas rättigheter på arbetsmarknaden som problemet. Wykman väljer måla en lika missvisande och felaktig bild av arbetsmarknaden och hur arbetsmarknadens parter idag hanterar turordningsreglerna, samma förfarande som sina kamrater i Centerpartiet som uppvisar grunda, på gränsen till obefintlig kunskap på området. Krav på löner och trygghet är för Niklas Wykman ett hinder och det handlar inte om att förträda de unga till trygga jobb på lika villkor, det handlar om att unga skall brännmärkas som riskprojekt och därför skall särbehandlas.

Så, vad blir nästa grupp som MUF skall fixa jobben åt genom att sänka gruppens kraven. Att arbetsgivare skall kunna betala lägre löner och följa andra villkor när det gäller kvinnor inom mansdominerade yrken och vise versa. Eller är det när äldre har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är lite märklig att få bevittna en människa som säger sig förträda de unga, och dessutom är ordförande i ett ungdomsförbund som ser gruppen som han skall företräda och deras rättigheter som ett problem. Jag undrar hur det skulle uppfattas om en organisationer som skall företräda funktionshindrade skulle uppfattas, om man ansåg att deras krav på rättigheter på arbetsmarknaden inte skulle försvars, utan istället försvagas. Men det är klart, jag delar ju inte så många uppfattningar med Niklas Wykman, den enda är väl att Moderaternas jobbpolitik för att motverka utanförskapet är ett misslyckande. Vi får väl se om han hotar med att lämna (M), igen, denna gång på grund av LAS.

Gammelmedia på detta:
SvD, DN, Aftonbladet

Nymedia på detta:
Radar, Annie, Sjöström


Krassman, In Your Face

4 kommentarer:

scaber nestor sa...

hur stor är ungdomsarbetslösheten egentligen och på vilka siffror baseras uträkningen?

För om alla deltidsstuderande och timanställda, säsongsarbetare samt deltidare räknas in så förstår jag siffran.

Annars vill jag hävda att de 25% som hänvisas tilll är kraftigt överdriven.

Anonym sa...

LAS är satan.

http://www.dn.se/ekonomi/foretag-overvarslar-pa-grund-av-las-1.871556

Slutet av denna artikel : Den stora mängden arbetslösa är personer som är på väg ut i arbetslivet eller vars tidsbegränsade anställningar har upphört.

Hade vi haft flexiblare och friare arbetsmarknad hade unga fått anställning. Idag är företagen rädda för att anställa pga LAS stelbenthet. Det darbabr både dom som har jobb och dom som inte har jobb. LAS är satans påfund.

Krassman sa...

@Scaber Nestor
Enligt Statistiska centralbyrån är
var fjärde ung person arbetslös. Sverige har tredje högsta ungdomsarbetslösheten i EU, enligt
Eurostat. Men det är värt att kolla SCB:s siffror, skall göra det strax.

@Anonym
Är du möjligtvis han med bockfoten själv då i så fall? Eftersom jag själv arbetet fackligt i över 10 år så håller jag helt och hållet med min vän från IF-metall, Veli-Pekka. - Jag tror man gör de undantag från turordningen som man hade gjort i alla fall, även om varslen hade legat på en mer realistisk nivå. Industrin är luttrad, man är van vid att företagen kör med en massa hot om uppsägningar, nedläggningar eller att flytta utomlands, säger han.

Konstigt att man får ett annat svar när man frågar företagare om varför dom inte anställer än att det skulle vara LAS som är orsaken.Tidigare var det väl arbetsgivaravgiften som var orsaken till detta i den borgerliga analysen, nu är det LAS, undrar vad det är nästa gång.

Krassman sa...

@Scaber Nestor

Arbetsmarknadsministern höll idag ett seminarium om hur arbetslösheten bland ungdomar mäts,
men inga konkreta åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten presenterades:

Tjänstemännen på arbetsmarknadsdepartementet har räknat på Statistiska centralbyråns
(SCB) senaste Arbetskraftsundersökning (AKU) som gäller det första kvartalet i
år. Enligt den officiella definitionen är 24,4 procent unga mellan 15 och 24 år arbetslösa.
Den beräkningen grundas på antal arbetslösa ungdomar i förhållande till antalet
ungdomar i arbetskraften. Men räknar man bort de unga som samtidigt som de söker
jobb studerar på heltid och jämför med hela ungdomskullen blir bilden litet ljusare.
Då landar ungdomsarbetslösheten på 6,3 procent. Hade samma beräkningar gjorts
för första kvartalet i fjol hade motsvarande siffror landat på 20,5 respektive 4,7 procent.