måndag, september 06, 2010

Borgerligt slöseri utan gränser

I dag så bjuder Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting alla på en tidig julklapp, och den borgerliga majoriteten på en kalldusch. I rapporten "...som en stöld från skattebetalarna" presenterar Ilija Batljan (S) det enorma slöseri som bedrivits på oss skattebetalares bekostnad. Ansvariga är den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting. Inte helt oväntat går mina tankar tillbaka till det Moderata landstingsrådet, Ralph Lédel, som 2002 körde hela landstingets ekonomi i botten när jag läser om det borgerliga slarvet.


Under varje rubrik i rapporten finner vi en tydlig analys av de brister som finns i dag och konkreta åtgärder för att kapa kostnader och höja kvalitén. Ilija Batljan han knappt börja på jobbet som oppositionsråd innan han upptäckte det fullkomliga horribla avtalet som var skrivet gällande byggnation och drift av Nya Karolinska sjukhuset. Genom nytt avtal har man nu minskat kostnaderna med 7,8 miljarder för skattebetalarna, tack vare oppositionens vakenhet.

En del av de kostnader som går att kapa enligt rapporten är minskad central byråkrati och att man slutar med att överkompensera vissa sjukhus. Men det som verkligen blir tydligt i rapporten är den borgerliga alliansens nonchalanta inställning till våra gemensamma skattemedel. Vinnarna i detta är inte helt oväntat livsmedelsjättar, privata vårdbolag och bolag inom kollektivtrafiken. Förlorarna är som alltid när andras intressen får går före, patienter, personal och oss skattebetalare.

Länk till rapporten:
"...som stölld från skattebetalarna"

Nymedia på detta:
HBT-Sossen / Peter Andersson /

Krassman / In Your Face

Inga kommentarer: