tisdag, november 03, 2009

Skall valet handla om kärnkraften?

DN och SvD gör en samordnad borgerlig aktion och lägger mer uran på härden. Idag ges nya vinklingar i kärnkraftsdebatten och båda ledarsidor strålar likt uran att kärnkraften blir en valfråga. DN:s ledare tar avstamp i den ekonomiska frågan och gör analysen att "miljörörelsen" aldrig ser problem när det gäller subventioner till vind och sol energi. Detta kan vi läsa på DN:s ledare:

"Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand ifrågasatte genast ekonomin i projektet och pekade på Finland. Även där har industrin satsat på ny kärnkraft, och kostnaderna ser ut att bli högre än beräknat. Det är bra att miljörörelsen bryr sig om ekonomi. Att försöka få så mycket som möjligt för pengarna är lika viktigt i miljöpolitiken som på andra områden.Men det är något som inte riktigt stämmer. För när kärnkraftsmotståndare talar om vind och sol är ekonomin aldrig något problem. Sådant subventionerar de mer än gärna."

Jag gillar verkligen citatet eller om det är en tolkning som DN skriver när det gäller kostnaderna för byggandet av reaktor 3 i Olkiluoto. Nyligen avslöjades att den ursprungligen budgeterade kostnaden på 25–30 miljarder kronor nu beräknas till ungefär 55 miljarder kronor. Driftsstarten som ursprungligen planerades till första halvåret 2009 beräknas nu ske tidigast 2012. Att "kostnaderna ser ut att bli högre än beräknat" skulle nog kunna formuleras mer som det faktum det verkligen är. Men nog om det ekonomiska spåret, det är inte det som är det avgörande argumenten mot kärnkraften, inte för mig i alla fall.

Kärnkraft är inte en förnyelsebar energikälla, oavsett hur många fördelar man än kan räkna upp. Urantillgången som finns pekar på att det finns uran till att driva de cirka 440 reaktorerna som finns i världen i cirka 60-85 år. Förutsatt att man använder konventionell uran och inte använder Briedreaktoter, vilket det finns fyra av i världen. Från att varit en aktiv SSU:are för kärnkraften har jag förvandlats till en Socialdemokrat med ett brinnande engagemang mot. För mig så är det faktorer som den bristande säkerhetskulturen som rapporterats från de reaktorer vi har i Sverige som skapat kiloton av trycksvärta de senaste åren. Sedan är det de etiska och moraliska aspekterna i att vi använder energin från kärnkraften och låter kommande generationer få ta ansvar för avfallet. Dessutom producerar Sverige idag ett överskott av energi, vilket flitigt överkonsumeras. Det är dessa värden som göra att jag anser att kärnkraften bör avvecklas, och att det är möjligt.
Personen på bilden har inget att göra med säkerhetskulturen på våra reaktorer, eller?

Varje satsad krona på ny kärnkraft skulle kunna vara en satsad krona på alternativa energikällor och hade vi resonerat som man gör med oljan, att den kommer att ta slut en dag så är jag övertygad om att debatten kring kärnkraften hade haft en annan tongång än den vi idag finner på DN:s och SvD:s ledarsidor. Enligt NUTEX kan effektivisering av hushållens användning av el i t ex kylskåp, frysar, spisar och lampor kan spara 4 TWh. Effektivisering av driftsel i lokaler i t ex skolor, dagis, affärer, exempelvis via belysning kan också spara 4 TWh. På SvD:s ledare konstaterar men dock att det håller helt enkelt inte att försöka avskaffa kärnkraften. Särskilt inte eftersom den har bidragit till att Sverige under åren reducerat sitt koldioxidutsläpp och nu tillhör de medlemsstater i EU som släpper ut minst av alla. Slutsatsen från SvD är att det är väldigt svårt att vara emot kärnkraft och på samma gång föra en trovärdig klimatpolitik.

Genom att investera i värmepumpar till eluppvärma hus som ligger utanför fjärrvärmenäten kan man minska elåtgången i varje hus med två tredjedelar. Totalt kan man spara 3 TWh på detta, allt enligt NUTEK alltså. Det betyder att vi relativt enkelt kan spara 11 TW av kärnkraftens totala 68 TW på 10 reaktorer. Detta borde betyda att vi med dessa insatser kan stänga två till, men vill man inte så går det inte heller. Något som blir uppenbart när man läser ledarsidorna i DN och SvD. Det kan faktiskt känns som att borgerliga skribenter och partiledare vill att valet 2010 inte handla om jobben, det skall handla om kärnkraften. Undra varför det är så kära medborgare, undra varför det är så?

Gammelmedia på detta:
DN, SvD, Aftonbladet

Nymedia på detta:
Westerholm, Medborgarperspektiv, JJ.n,
Charles Berkow

Krassman, In Your Face

5 kommentarer:

Daniel sa...

vill man verkligen ta ansvar för kommane generationer bör man ta till sig ny teknik inom kärnkraft, med nya typer av reaktorer kommer vi att kunna bränna det använda uranet en gång till, vilket gör att vi får ett avfall som är radioaktivt i 10talet år och inte tio tusen år, Att satsa på kärnkraft är att bli av med avfallet och efterlämna en renare värld till kommande generationer än den vi ser idag. Det tycker jag är positivt, att det dessuom innebär säkrade jobbmöjligheter är ju såklart bara en bonus!

En så kallad kritisk reaktor har heller inte samma risker för härdsmälta som de gamla som vi på gund av dåraktiga beslut driver kvar utan att ha tagit till oss någon ny teknik över huvud taget! Hade vi inte haft stopp på vidfareutveckling av kärnkraft teknik hade vi kunnat ha moderna kärnkraftverk och besparat kiloton trycksvärta på oroväckande rubriker... Men visst lämna du farligt avfall efter dig, det är ditt samvete!

Självklart skall man ju satsa på sol och vind, men vi måste fixa våra gamla synder först!

Krassman sa...

@Daniel
Du har en poäng i det men är det över huvudtaget möjligt? Varje år tas ungefär 230 ton använt bränsle ut från de svenska reaktorerna. Problemet är väl fortfarande att det inte finns några reaktorer för att ta hand om avfallet. Den forskningen som görs idag är på slutförvaringen.

Tankeförbudsparagrafen togs bort 2006. Paragrafen, som infördes 1987 efter olyckan i Tjernobyl, innebar att all forskning som kunde tolkas som en satsning på nya kärnkraftverk förbjöds. Jag vet inte vad den forskningen givit som bedrivits under den tiden givit men vi ser ju inget land i världen som verkar ha en lösning på detta. Vi är ju långt från det enda landet som forskar på området.

Vi behöver ju inte bygga nya reaktorer för att kunna forska på vad vi skall göra med avfallet. Låt den forskningen som görs fortsätta men att att bygga ut kärnkraften och öka avfallsmängden ser jag som kontraproduktivt. Min invändningar mot utbyggnaden av kärnkraften är fortfarande dom samma. Jag misstänker dessutom att byggandet av nya kritiska reaktorer inte är billigare än att ersätta dom vi har med alternativa förnyelsebara energikällor och energispara.

Slutet av 2007 gav den borgerliga regeringen ett tilläggsanslag på fyra miljoner kronor till forskningsprojekt om ny kärnteknik och hur säkerheten kan höjas på de nuvarande kärnreaktorerna. Vet inte vad de givit men jag noterar att det snart är 2010 i min kalender. Vi skall absolut fixa våra gamla synder, men inte med ny kärnkraft.

niels sa...

Ja visst, varför inte ett genuint kärnkraftval? Det vore faktiskt inte en dag för tidigt. Problemet är att vi sedan decennier saknar energipolitik värd namnet. Då menar jag inte alla de taktiska utspel som kommer med jämna mellanrum, både från höger och vänster, jag menar en långsiktig och välgrundad strategisk modell för vår energiförsörjning. Den, alltså den stora frågan, har varit tabu allt sedan Fälldin-epoken. Vi haft mer än ett par decennier på oss att hitta möjliga alternativ, men helt utan resultat (antingen för att vi inte vill eller inte kan eller att alternativen inte finns), trots kärnkraftomröstningens avvecklingsskugga. Och nu står vi där, fortfarande med kärnkraft och vattenkraft som bas i försörjningen, med några älvar vi inte vill bygga ut och med uran vi inte vill bryta och med ett avfallsproblem som ingen vill fatta. Dessutom är elmarknaden avreglerad under samma period och gränserna därmed borta för transporter i båda riktningarna mot EU respektive Ryssland, Baltikum och Norge. Behovet att prata klartext och fatta långsiktiga beslut har alltså ökat dramatiskt. Trots detta är vi kvar i pajkastningen mellan blocken och ingen vågar tydligen lyfta blicken. Vad kan man kalla det? Bedrägeri? Vilseledande av valmanskår? Kanske inkompetens? Det lustiga, om man kan använda ett sådant ord, är att ingen regering i praktiken kan ändra speciellt mycket av energiproduktionens fördelning, helt enkelt för att det inte finns alternativ. Men av taktiska skäl kan man ju alltid låtsas och att prata om överflöd är en underbar vändning, kanske inte minst då den energi vi producerar med vind nästan är en identisk volym som den vi exporterar. Kanske är det avskaffande av vindkraft man menar....? Ha!

Krassman sa...

@Niels
Bra kommentar måste jag säga, du pekar på en rad svagheter från gångna mandatperioder. Känner mig nöjd med att vi tagit beslutet inom det rödgröna oppositionen att bjuda in samtliga partier om vi vinner valet för att hitta långsiktighet i frågan.

Här följer ett utdrag ur våra rykande färska riktlinjer:

Sverige är dock ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt.

Den svenska industrins konkurrenskraft ska säkras genom trygg tillgång till el och bibehållen effekt i energisystemet på kort och lång sikt. Samtidigt ska vi ställa om till en hållbar energiförsörjning.

Förutsättningarna att klara både industrins konkurrenskraft och omställning inom ramen för en
effektiv klimatpolitik ökar med en blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken, där en kontrollstation 2015 blir ett viktigt underlag.

Sedan de borgerliga partierna visat sig ovilliga att nå en överenskommelse är osäkerheten för industrin betydande. En socialdemokratiskt ledd regering kommer att bjuda in till nya blocköverskridande samtal i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse.

Anonym sa...

Varför satsa massa pengar i en värmepump, när ni bara tokbeskattar den om ni får makten?

Sjukt!