onsdag, november 11, 2009

Storm i ett vattenfall

Jag vaknade till att TV4 avslöjat att Vattenfall ville sälja hela sitt svenska elnät. Detta till förmån för att investera i den strålande brittiska kärnkraften. Opinionen mot upptåget var massiv. Så här kommenterade Thomas Eneroth (S) det hela: Om uppgifterna stämmer är det fullständigt oacceptabelt. Elnätet är en viktig del av landets infrastruktur och frågan måste underställas riksdagen. Det rimliga är att näringsminister Maud Olofsson (C) och Koncernchefen för Vattenfall, Lars G Josefsson, kommer och förklarar om det ligger sanning bakom uppgifterna.
Miljöpartiet agerade direkt och begärde en extra riksdagsdebatt med anledning av uppgifterna från Vattenfall. Peter Eriksson kräver att regeringen skulle stoppar affären. Maria Wetterstrand berättade att hennes förtroende för Vattenfalls ledning var väldigt lågt. - Det handlar om att det i Vattenfall finns ett antal män som drömt om att få bygga kärnkraft alltför länge. De har bestämt sig, de lyssnar inte på de senaste rönen och rationella argument om att kärnkraft blir dyrare.

Till slut kom beskedet från Maud Olofsson i frågan. Regeringen har sagt nej till Vattenfalls förslag om att sälja elnätet. Hon kommenterade också den debatt som uppstått efter att Vattenfalls planer avslöjats. - Det har skadat bolaget och är inte bra för Vattenfall. Varumärket skadas, vd är ytterst ansvarig, sa Maud Olofsson. Den nu mer kärnkraftskramande Olofsson verkar mer eller mindre tappat tålamodet med sin partner i frågan från Vattenfall, Lars G Josefsson. I Mauds ögon verkar han knappt vara vatten värd, men jag undrar ändå om inte Maud kände till dessa planer redan tidigare. Det skulle väl närmast vara ett brott mot aktiebolagslagen annars. Jag kan ju ha fel, men handen på hjärtat, hur ofta händer det?

Gammelmedia på detta:

Nymedia på detta:

Krassman, In Your Face

7 kommentarer:

Mattias Lönnqvist sa...

Vad har aktiebolagslagen med saken att göra? Den skyddar ju alla aktörer på marknaden så att intern information ska nå alla samtidigt och därmed inte ge fördelar i form av förtida information (dvs insider-information)

Eftersom Maud inte sitter i styrelsen (väl?) och inte jobbar för vattenfall så ska hon inte ha information i förhand.

Däremot gjorde vattenfall en opinionsundersökning innan de gick ut med detta och även om resultaten inte publicerats så måste de ha fått bra värden på svaren; det är alltså troligt att det finns en opinion för att vattenfall ska avyttra nätet liksom att de ska satsa på kärnkraft.

Själv tycker jag det vore bra. Elnätet är sådan infrastruktur som jag tycker att staten mycket väl kan äga, men då ska det ägas av staten direkt, inte av ett av statens bolag.

Kärnkraft är jag givetvis för eftersom det är det bästa sättet att snabbt få ned koldioxidutsläppen. Det är dessutom en ren och säker energiform där råvaran räcker över 1000 år, dvs mer än väl tills vi löst frågan om fusion som kommer att bli framtidens viktigaste energikälla.

Sol, vind och vatten är bra, men de kan aldrig bli mer än komplement.

Krassman sa...

@Mattias Lönnqvist
Eftersom hon är bolagets ägare så borde hon haft förhandsinformation om detta. Observera nu Mattias att det står borde haft, och inte hade. Jag har alltså inte bevis för detta. Dock anser jag att misstankegraden är grad 1 på den fyrgradiga skalan. Grad 1 = Kan misstänkas.

När det sedan gäller ditt vurmade för kärnkraft så ställer jag mig tveksam, för att vara lite mjuk. Jag ser inte den som den enda bidragen möjligheten att sänka, våra redan låga, utsläpp av CO2. Tog det här från cyberspace
----------------------------
Dagens svenska utsläpp av koldioxid uppgår till cirka 52 miljoner ton. Data före 1980 är begränsade men översiktliga inventeringar som har utförts pekar på att koldioxidutsläppen omkring 1980 låg på cirka 80 miljoner ton och att de i början av 1970-talet var ännu högre. Även om koldioxidutsläppen alltså har minskat något sedan 1990, skedde de riktigt stora utsäppsminskningarna i Sverige under 1970- och 1980-talen.

De minskade utsläppen har flera olika förklaringar. Minskningen är till exempel en följd av exempelvis oljekriserna under 1970-talet, utbyggnaden av kärnkraften, den ökade biobränsleanvändningen, omfattande investeringar och energieffektiviseringar samt ökade energipriser.
----------------------------------

Kärnkraft hör inte framtiden till Mattias, det är min uppfattning. Det är så 80-tal så det inte är klokt.

Mattias Lönnqvist sa...

Krassman: nu har jag i ärlighetens namn inte koll på hur ägarstrukturen på vattenfall ser ut. Om staten äger 100% av aktierna så borde statens representant ha haft förhandsinfo, ja.

Men om det finns flera ägare så får inte en aktieägare gynnas så att denna i förhand har information som kan påverka aktiekursen.

Vad gäller koldioxid och kärnkraft så är det inte bara Sverige som är intressant. Om Sverige exporter kärnkraftsel till -- exempelvis -- Danmark så sjunker koldioxidutsläppen, oavsett hur stor/liten del av vår el som kommer från fossila källor.

Återigen så vill jag poängtera att kärnkraft är en säker och ren energikälla utan koldioxid-utsläpp, liksom att det är den modernaste energiform som vi har tillgång till.

Krassman sa...

@Mattias Lönnqvist
Visst är det så, Vattenfall AB ägs till 100% av svenska staten.

Hmmm.....CO2 alltså. Men om man ser på totalen då? Hittade denna intressanta artikel av Göran Bryntse i Ny teknik:
----------------------------------
Räknar man dessutom med att uranbrytningen blir alltmer resurskrävande när malmer med lägre uranhalt tas i anspråk samt att urangruveområdena återställs i sådant skick att man kan vistas där i framtiden så kommer kärnkraftsingenjören van Leeuven fram till att CO2-utsläppen från kärnkraften blir över 100 g/kWh.

Svensk kärnkraft bidrar då till ca 10 procent av landets koldioxidutsläpp. Dessutom släpper svensk kärnkraft ut ca 130 miljarder kWh varmvatten i haven. Det bidrar också till klimatuppvärmningen, se prof. Nordells artikel i Energi och Miljö, maj 2008
-----------------------------------

Visst 80-talet kanske känns modernt för dig, men inte för mig. Behåll du de pastell färgade skjortorna, resårsbältena, Loafers med tofsar, tub-sockor, axelvaddarna och kärnkraften. Jag vill se förnyelsebara energikällor, inte styrstavar med sprickor, urnabrytning ifrågasatt säkerthetskultur. Men sedan så behöver ju inte modernt vara det bästa heller, sol vind och vatten är ju riktigt gamla beprövade grejer.

Mattias Lönnqvist sa...

Att man släpper ut en massa varmvatten är ett problem, om inte annat för att det är ett slöseri med energi.

Det finns dock sätt att ta hand om detta, men det är -- tyvärr -- fortfarande billigast att bara pumpa ut det i havet.

Vad gäller CO2-utsläppen så ökar dessa om man ska bryta mer låggradig uran, men poängen med kärnkraft är att tekniken utvecklats. Vi kan i dagsläget driva kärnkraften med:

1. Återanvänt kärnbränsle. Inte bara minskar det rejält behovet av att bryta ny uran, utan vi minskar slutförvaringstiden rejält (från 100.000 år till några hundra) och vi slänger inte bort bränsle där vi bara använt 5 procent (för det är ungeför så mycket av energin som vi använder i det uran som vi använder i gamla reaktorer)

2. Thorium. Som vi har i överskott i Sverige. Bygger vi 1000 nya Thorium-reaktorer i världen så skulle råvaran ändå räcka i över 1000 år.

Jag har -- faktiskt -- inga problem med att man satsar på solkraft, vindkraft, vågkraft, vattenkraft också, men i den här frågan är jag realist. Återvinningsbara energikällor räcker inte till som enda energikälla de närmsta 20 åren. Då kör jag hellre kärnkraft än kol eller olja.

Krassman sa...

@Mattias.
Att använda MOX-bränsle i framtiden kanske kan vara något, men oavsett så görs det väldigt liten skala idag. När det sedan gäller Thorium reactorer så kan jag konstatera att det är större förändringar som måste göras tillskillnad från MOX-bränsle.

Ovasett detta så kan även du nu konstatera att mitt antagade gällande Maud Olofssons information kring Vattenfall och deras planerade affärar var väl kända.

Problemet med ditt och ditt partis val att fortsätta att driva kärnkrftsfrågan är att man för vaje inlägg minskar cahnserna och möjligheterna för altenativen att ersätta kärnkraften. Jag tycker den skall ersättas bnär det är möjligt, varför vill du inte det?

Mattias Lönnqvist sa...

Krassman: jag vill ersätta där det är möjligt, men först vill jag ersätta Kol & Olja.

Man kan kanske se er linje som optimistisk; lägg ner kärnkraften och så håller vi tummarna för att det löser sig på något vis. Men, jag tycker att det är en oansvarig linje.

Generellt så är kombinationen vindkraft, vattenkraft och kärnkraft en bra kombination där vattenkraften är regulator och där kärnkraften ger en stark konstant baslast.

Gör man en livscykelanalys ser man dessutom att vindkraft och kärnkraft har ungefär samma miljöpåverkan.

Det som tidigare talat emot kärnkraften är slutförvaringen och risken för härdsmälta. Både problemen är dock lösta genom att återanvända avfallet och genom att använda idiotsäkra reaktorer.

I båda fallen krävs dock att man bygger nya reaktorer. Möjligen skulle HP-BWR (Högtrycks-kokar reaktor) kunna vara ett alternativ, men där är jag lite för dåligt inläst. Det finns dock förslag på hur de nu avställda Barsebäcksreaktorerna skulle kunna moderniseras på detta sätt.

Problemet är egentligen inte att ni är emot kärnkraften, utan att er lösning bygger på energieffektivisering; vilket hjälper ett tag men denna effektivisering brukar alltid ätas upp efter ett tag.

Därmed inte sagt att vi inte ska försöka; jag är för effektivare uppvärmning, passivhus, etc, men det är inte tillräckligt.

Inte heller vindkraften kan täcka upp eftersom vindkraften har problem både med NIMBY (dvs ingen som vill ha vindkraftverk nära sin bostad) och buller.