onsdag, februari 03, 2010

44 procentig minskning av bostadsbyggandet

Idag så gör SvD som många andra dagar i sin ledare, de målar fan på väggen. Den här gången så är det den rödgröna bostadspolitiken som skall misskrediteras. Den borgerliga regeringen slopade i sin första budget 2006 räntebidragen för nybyggda bostäder, investeringsbidraget till nya hyresrätter liksom stöden till studentlägenheter och små hyresrätter. Vilket verkligen givit effekt och vi tar Stockholm som exempel.  Enbart 2008 ökade befolkningen med 32.000 personer i Storstockholm. Samtidigt påbörjades totalt 6.800 nya bostäder. I själva verket hade det behövts 11.500, enligt Boverkets bedömning. Siffrorna för 2008 visar på en 44 procentig minskning av bostadsbyggandet i Stockholm jämfört med snittet 2005-2007.

De rödgröna förslaget är ett tydligt initiativ vilket även välkomnas av Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Så här säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige. - För att råda bot på den rådande bostadsbristen behöver vi en långsiktigt hållbar lösning som innebär en radikalt ökad nyproduktion, inte minst av hyresrätter. Att den rödgröna koalitionen presenterar en politik för detta är därför mycket välkommet, Vi tycker samtidigt det är glädjande att de i sina förslag lägger stor vikt vid satsningar på energieffektivisering och klimatomställning. Han är dock kritisk till subventionerna eftersom investeringsstöd driver kostnadsökningar. 

Enligt SvD så är bristen på hyresrätter i grunden ett problem som bara en fri marknad kan lösa. Något som jag tror att det ombildandet som skett av hyresrätter i Stockholm motbevisar ganska enkelt. - Fortsätter den nuvarande trenden kommer trångboddheten att öka. Effekten blir att stockholmarna får packa ihop sig allt mer, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket, vilket även råkar vara lösningen på problemet enligt SvD som lyfter Kristdemokraternas förslag om att skattebefria uthyrning av upp till halva bostaden. Ett förslag som på pappret skulle ge 55000 nygamla bostäder. En byggboom utan att behöva bygga något över huvudtaget alltså. Ett förslag utan visioner eller utvecklingstänkande och alltså något som SvD applåderar.

Gammelmedia på detta:
DN , SvD , Aftonbladet , DN2

Nymedia på detta:
Peter AnderssonRödgrön.se , Svensson , Per Altenberg , Magnus tycker , Badlands Hyena , Barbros bostadsblogg , Dick Erixon

Krassman, In Your Face

1 kommentar:

PeO sa...

Konstigt att du inte nämner Byggfackets hyllning till denna gamla ide? VAR det "miljonprogrammet" det kallades? Nu blir det i Monas version 50000 progrmamet eller nåt påt det hållet. Att byggfacket hyllar är ju verkligen att se till egennyttan. Jobb, subventionerade av staten (oss skattebetalare!)för sysselsätta byggsektorn. I slutändan en osund snedvridning av marknaden och reslutatet blir exakt de samma som Hans-Åke Palmgren pekar på. Dyra hyreslägenheter i nyproduktion gör att vi har råd med mindre och packar i hop oss. En hyrestvåa för 12-13000 i månaden, vem har råd med det?