tisdag, februari 09, 2010

Alla jornalister är vänster, även Gudmundson

Idag så botaniserar Per Gudmundson på SvD i en ny undersökning resultaten från en enkät som skickades ut till 4301 akademiker gällande deras politiska preferenser. Det motsvarar i princip samtliga doktorander, forskare och lärare inom sju discipliner vid 25 högskolor och universitet. Svarsfrekvensen hos våra akademiker kring de politiska preferenserna vittnar dock om problematiskt förhållande till partisympatier. Svarsfrekvensen uppgick endast till 35 procent.

Företagsekonomer, nationalekonomer och jurister håller till höger. Ekonomhistoriker, statsvetare, genusvetare och sociologer kör på vänster sida. På vissa håll är tendenserna tydligare. Sociologer föredrar 23,6 procent (V), 21,9 procent (S) och 11,8 procent (MP), medan inget borgerligt parti ens når upp till tio. KD kommer över fyraprocentsspärren hos företagsekonomerna till skillnad mot Centerpartiets som inte för något stöd alls. Detta skapar ett problem enligt Gudmundson.

Jag tycker att Gudmundson ger bilden av att dessa "experter" även har politiska åsikter så att deras proffesion som oberoende kan ifrågasättas. Självklart lyfter Gudmundson att det finns samband mellan sympati för (S) och deltagande i offentliga utredningar. Vilket inte är så konstigt när man ser att Socialdemokraterna satt vid regeringsmakten när undersökningen gjordes.

Fördomar sprider sig som pandemier och vi får tacka vänster journalisten Per Gudmundson för sitt bidrag till detta. Alla vet vi genom liknande resonemang att lärare är Folkpartister, Poliser är Moderater och alla som är med i ett LO-fack röstar på Socialdemokraterna. Läkare är Kristdemokrater, journalister är vänster och alla biologer röstar på Miljöpartiet. Genom detta så vet vi att deras arbete och det som dom uttrycker är politiskt färgat och därför bör uppmärksammas. Jag tror dock inte på det. Jag tror att man i sin yrkesroll är ytterst noga med att inte använda sina politiska preferenser, religion eller sexuell läggning för att inte påverka sitt arbete och sin trovärdighet. Ett stigmatiserade grupper är farligt och just hur man använder undersökningar som denna vittnar mer om Gudmundsons syfte än resultatet från enkäterna.

Gammelmedia på detta:
SvD ,        


Nymedia på detta:
Stardust blogg , Nonicoclolasos , Alltid rött alltid rätt

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: