söndag, februari 07, 2010

Om att betala två gånger, minst

Medfinansiering vid infrastrukturprojekt blir allt vanligare. Statens kostnader får bäras av kommunerna och skattebetalaren får helt enkelt betala sina vägprojekt två gånger, minst. För att vissa vägar ens skall komma på tal från vägverket så får kommunerna dessutom låna ut pengar för att få projekteringen genomförd, och på så sätt ge vägen högre prioritet. Detta har förekommit under en lägre tid, men nu så krävs ekonomisk motprestation från kommuner och regioner i den nationella planen för infrastrukturen.

Trenden är att vägverket förordar finansiering via vägavgifter och trängselskatt som metoder att delfinansiera vägbyggen. Brukaravgifter ingår som en del i regeringens strategi att få kommuner och regioner i landet att på olika sätt öppna plånboken och bidra när ny infrastruktur ska byggas.Visst kan det finns fördelar med detta att kommunerna själva kan påverka vilka vägprojekt som prioriteras från vägverket men det blir dock som vanligt i alliansens Sverige, den rike klarar sig bäst.

En uppenbar risk med regeringens krav på ekonomisk motprestation är att den kan slå orättvist i landets regioner. Små fattiga kommuner i glesbygden riskerar att komma längre ner på prioriteringslistan bland de planerade vägprojekten. Att statliga vägar är ett statligt ansvar är längre inte ett faktum om man frågar landets infrastrukturminister, Åsa Torstensson. Hon håller inte med om att fattiga regioner kan komma till korta. Regeringens krav på lokal medfinansiering är ett sätt att få pengarna att räcka till mer. Och då är brukaravgifter ett bra sätt. Just det Åsa, för då kan man ju använda sig av det gamla borgerliga taktiken, sänka skatterna och höja avgifterna. 

Jag var för införandet av trängselavgiften i Stockholm. Syftet var nämligen från början att pengarna från avgiften skulle gå till att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken. Men att använda avgifter bara för att finansiera nya vägbyggen tycker jag är helt fel väg att gå. Mer vägar betyder mer trafik och det är knappast det som vi behöver göra för att klara framtidens krav på klimat och miljöområdet.    

Gammelmedia på detta:
SvD


Nymedia på detta:
Synnerligen kunnigast ,

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: