lördag, februari 13, 2010

Politiken bakom den kassa a-kassan

Sven-Otto Littorin (M) har en dröm om att få införa en obligatorisk A-kassa. Hans väg dit verkar gå genom att misshandla det system som finns i dag till den milda grad så att skyddet vid arbetslöshet blir så dåligt och ifrågasatt att en ny politisk lösning måste tas. På tre år har 430 000 valt att lämnat a-kassan, trots den värsta lågkonjunkturen i modern tid.

Det är närmast uteslutande politiska beslut som ligger bakom den flykten som skett från A-kassan. Beslut som Sven-Otto själv ligger bakom. Den borgerliga politiken som ökat klyftorna i samhället syns även här. LO Tidningen presenterar i en artikel skillnaderna mellan a-kassorna. Inte helt oväntat är det de som tjänar minst får betala mest. En civilingenjör tjänar dubbelt så mycket som en servitris, men servitrisen får betala mer än dubbelt så mycket till facket och a-kassan. Före 2007 skilde det en hundralapp mellan det dyraste och det billigaste förbundet i LO, TCO och Saco. Nu skiljer det mer än 600 kronor, enligt tidningen.

Sverige behöver en väl fungerande, tydlig, frivillig och solidariskt finansierad a-kassa. Det är en viktig grundsten i den svenska arbetsmarknadspolitiken, ett område som den borgerliga regeringen lämnat mer eller mindre walkover på. En bra a-kassa gör nödvändig strukturomvandling möjlig, ger ekonomisk trygghet till dem som förlorar jobbet, stimulerar efterfrågan i ekonomin när arbetslösheten stiger och motverkar att lönerna pressas nedåt. En bra a-kassa är en förutsättning för att människor skall vågar ta steget och möta nya utmaningar på arbetsmarknaden. 

Gammelmedia på detta:
E24 , LO-Tidningen ,

Krassman, In Your Face

Inga kommentarer: